Helsenorge

Korona: Oppdatering mandag 9.3.

Etter at en medarbeider ved fødeavdelingen testet positivt på koronaviruset søndag 8. mars, har Stavanger universitetssjukehus (SUS) iverksatt svært omfattende tiltak. Sykehuset planlegger å drive fødeavdelingen på en god og forsvarlig måte også framover.

Her er status per mandag 9. mars:

Se også status pr 10.mars

- Vi skal drifte fødeavdelingen framover på en god, trygg og forsvarlig måte de neste 14 dagene. Det er trygt å føde på SUS. Vi har fortsatt rundt 60 medarbeidere i karantene til sammen på sykehuset - 30 av dem knyttet til situasjonen på fødeavdelingen, sier administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne.

Her er info til deg som har født - eller skal føde snart.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og igangsatte svært omfattende tiltak søndag etter at det ble kjent at en medarbeider testet positivt på koronaviruset. Medarbeideren dette gjelder har vært på reise i Østerrike. Dette var et område som var utenfor Folkehelseinstituttets definerte områder for vedvarende smittespredning, slik at ingen retningslinjer ble brutt i dette tilfellet.

Samlokaliserer fødeavdelingen

På grunn av situasjonen og restriksjoner for noe av personalet, er det redusert kapasitet ved Kvinneklinikken. Nå gjøres nødvendige tilpasninger i driften. Det vil blant annet si at Kvinneklinikken utsetter timeavtalene som kan vente. All øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp, som for eksempel cellegiftbehandling, utsettes ikke. I tillegg samles fødeavdelingen fysisk, slik at sykehuset opprettholder et fullt ut forsvarlig fødetilbud.  

- Vi stenger fødeloftet og samlokaliserer fødeavdelingen i første etasje så snart smittevasken er gjennomført. Det vil skje i løpet av mandag ettermiddag, sier Bryne.

Pasienter vil få beskjed ved endring av time

- Jeg vil berømme medarbeiderne ved Kvinneklinikken som har stilt opp og taklet denne krevende situasjonen, slik at vi fortsatt kan tilby god og forsvarlig fødseslhjelp til dem som trenger det, sier Bryne.

skilt av døra inn til fødeavdelingen