Helsenorge

Korona: Slik er tilbudet for pasienter ved Klinikk for psykisk helsevern voksne

Både pasienter, pårørende og medarbeidere ved Klinikk psykisk helsevern voksne påvirkes av koronaepidemien. Det betyr ikke at pasienter ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) ikke får tilbud om behandling. Pasienter skal fortsatt få forsvarlig helsehjelp. Her er svar på noen ofte stilte spørsmål som vi håper kan hjelpe pasienter og pårørende i en utfordrende tid.

Klinikk for psykisk helsevern består av flere avdelinger, sengeposter og fire distriktspsykiatriske sentere (DPS). Svarene baserer seg på situasjonen som er på avdelingene som hører til under denne klinikken.

  • Hva er det viktigste som folk bør vite om psykisk helsevern voksne nå?

Pasienter skal fortsatt få forsvarlig helsehjelp. Etter at de nasjonale tiltakene ble iverksatt, har vi merket en nedgang i antall innleggelser - uten at vi helt vet hvorfor. Det er viktig at alle personer som trenger det, uavhengig om det er somatisk helsehjelp eller psykisk helsehjelp, tar kontakt med helsetjenesten fortsatt - akkurat som de ville gjort under en normalsituasjon.

  • Hvilke endringer har skjedd ved psykisk helsevern voksne under koronaepidemien?

Vi understreker igjen - pasienter skal fortsatt få forsvarlig helsehjelp.

Sengepostene våre tar imot pasienter som har behov for innleggelse. Våre poliklinikker gir fortsatt helsehjelp. Men det kan skje i en annen form enn tidligere - i henhold til nasjonale føringer. Det betyr at det i størst mulig grad gjøres via telefon og videokonferanser for å hindre smittespredning.
Vi forholder oss for øvrig til anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI om hygieneråd og sosial distansering. Dette påvirker hva vi kan tilby av miljøterapi i sengepostene.

Klinikken gjør det vi kan for å hindre at smitte kommer ukontrollert inn i våre sengeposter. Derfor har vi valgt å holde en av sengepostene stengt for ordinær drift (avdeling C1). Her har vi opprettet et mottak for pasienter, hvor vi skiller mulige smittede pasienter fra dem som ikke er smittet. Til nå (per 3. april) har ikke noen pasienter ved Klinikk for psykisk helsevern voksne testet positivt for covid-19. Alle som har behov for innleggelse, enten på våre sengeposter på Våland eller våre DPS, må gå gjennom dette mottaket. Vi har selvfølgelig en beredskap for å ta imot pasienter som trenger psykisk helsehjelp, selv om de skulle være smittet av korona.

Ellers så læres personalet kontinuerlig opp i smitteregime. Personalet på sengepostene går nå i sykehustøy. Vi følger smittevernavdelingen ved SUS sine råd. Det betyr at vi har innført begrensinger på besøk, slik det er på alle sykehus – også på hele Stavanger universitetssjukehus.

Vi har måttet utsette våre gruppetilbud på grunn av smittevern. Men vi jobber nå med å få opp en mulig skype-løsning for gruppetilbud.

  • Hvilke vurderinger blir gjort når pasienter har blitt skrevet ut i forbindelse med korona?

Når pasienter skrives ut fra våre sengeposter, så skjer det ut fra en vurdering av om pasientene fortsatt har behov for innleggelse eller ikke. Dette gjøres alltid en individuell faglig vurdering av våre leger- og psykologspesialister. Vi er opptatt av at pasientene skal få tett oppfølging og holder god kontakt med kommunene i forbindelse med utskrivelser. Alle utskrivelser fra sengeposter skal være forsvarlige. Det gjelder også nå i disse tider.

Vi forsøker også å holde hyppig kontakt med de polikliniske pasientene våre, spesielt dem som er knyttet til våre ettervernspoliklinikker. I den grad disse pasientene har behov for innleggelse, vil de fortsatt få dette.

  • Hvordan er kapasiteten ved Klinikk for psykisk helsevern voksne?

Kapasiteten på sengepostene per 3. april er god, selv om post C1 ikke er i drift på vanlig måte. At belegget på sengepostene nå ikke er høyere, skyldes blant annet at antall pasienter som henvises til sykehuset, har blitt mye lavere etter at koronapandemien inntraff. Det vet vi som sagt ikke grunnen til.

  • Hvor kan jeg finne mer informasjon om det som gjelder meg eller mine?

Klinikk psykisk helsevern, inkludert alle våre poliklinikker, forsøker å være proaktive med informasjon ut til pasientene. Pasienter som er i aktiv behandling hos oss og synes de ikke får god nok informasjon om behandlingen, kan ta kontakt direkte med behandlingstedet det gjelder.     

  • Hvilke andre tiltak kan komme ved Klinikk for psykisk helsevern voksne nå?

Gruppepoliklinikken på Stavanger distriktspsykiatriske senter (DPS) holder nå på med et innovativt prosjekt, der de vil forsøke å etablere et gruppeterapitilbud hvor flere pasienter kan delta samtidig via videokonsultasjon. Dette vil starte opp første uke etter påske. Vi er spente på hvordan dette vil fungere.

Vi vet ikke eksakt hvordan koronaepidemien vil slå ut i Norge framover. Vi følger med på situasjonen og har ulike planer for å møte dette. Vi vil hele veien forsøke å være proaktive med informasjon til pasientene hvis det blir endringer som påvirker dem.