Korona: Status fredag 13. mars

Her er en oppdatering på status for Stavanger universitetssjukehus fredag 13. mars.

Møter du stengte dører på SUS?

Fra ettermiddagen fredag 13. mars vil du måtte henvende deg til hovedinngangen for å komme inn på SUS. Da stenges alle andre dører. På dagtid vil du møte en hyggelig medarbeider utenfor hovedinngangen ved Seksjon for vakt og sikring som du kan snakke med.

Vi vil beskytte pasienter og helsepersonell mot koronasmitte, og gjør dette etter retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Mat til pasienter og medarbeidere

Buffetservering avvikles av smittehensyn inntil videre. Sykehuset har alltid et mattilbud tilgjengelig til pasienter og medarbeidere. Det blir matservering i porsjonspakker. Dette gjelder både kald- og varmmat.

Medarbeidere i hjemmekarantene og reise

Alle medarbeidere ved SUS som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge, skal i hjemmekarantene - uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

12. mars besluttet regjeringen at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet - både tjeneste- og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020.

Medarbeidere - karantene og testing

Det er viktig at alle medarbeidere er årvåkne på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon for videre vurdering. 

Det er etablert et eget prøveareal- og mottak for prøvetakning av egne medarbeidere fra fredag 13. mars på sykehuset. Det er viktig at ingen bare møter opp – men lager en avtale på forhånd. Ta kontakt med din leder dersom du er hjemme og har behov for testing.

Medarbeider i psykisk helsevern testet positivt

En medarbeider på en av akuttpostene i psykisk helsevern testet positivt for koronaviruset torsdag 12.mars. Medarbeideren hadde vært på reise i et område som ikke inngikk i de definerte områder for vedvarende smittespredning. Vedkommende ble testet på bakgrunn av symptomer.
 
- 20 medarbeidere ble umiddelbart satt i karantene som følge av dette. På grunn av mange medarbeidere i karantene må sykehuset stenge en psykiatrisk sengepost inntil videre. Sykehuset omdisponerer personell, slik at vi kan ha et fortsatt forsvarlig tilbud til pasientene, sier Sølve Braut, assisterende klinikkleder ved Klinikk for psykisk helsevern voksne. 

Alle berørte vil bli kontaktet av sykehuset. 
 
Alle medarbeidere og pasienter vil bli fulgt opp av sykehuset, både med informasjon og nødvendig testing dersom det blir aktuelt på bakgrunn av symptomer. 

På grunn av smitteeksponering vil de andre medarbeiderne som ikke er i karantene, benytte seg av smittevernutstyr for å hindre mulig videre spredning.