Korona: Status på SUS

Her finner du status på koronasituasjonen på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Denne saken oppdateres fortløpende.

​Oppdatering fredag 13. mars

Antall medarbeidere i karantene: 232

Oppdatering torsdag 12. mars

Antall medarbeidere i karantene: 137

Antall pasienter innlagt med bekreftet korona: 1

  • SUS reduserer planlagte operasjoner innen ortopedi, øre, nese, hals og øye:

- Vi jobber for å håndtere dette på en best mulig måte. Jeg er utrolig imponert av medarbeiderne ved SUS som står på nå. Dette er all grunn til å være stolte over for hele befolkningen i Sør-Rogaland. Vi tar dette grepet for å møte koronasituasjonen, slik at vi fortsatt kan gi trygg og god helsehjelp når det trengs. Fra i dag, 12. mars, utsetter vi derfor elektive ortopediske operasjoner og operasjoner innenfor øre, nese, hals og øye som kan utsettes, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved SUS.

Pasientene som blir berørt av dette, vil bli kontaktet av sykehuset og få mer informasjon. Du trenger ikke ringe oss. All øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp innenfor disse områdene utsettes ikke.

I tillegg er det redusert kapasitet ved fødeavdelingen etter at rundt 40 medarbeidere et ute i karantene fra 8. mars.

  • SUS etablerer eget akuttmottak for luftveissmitte:

Vi lager to akuttmottakk - og skiller ut pasientene som kommer inn med symptomer på koronaviruset. Vi utvider dermed grunnlaget for testing av koronaviruset.

  • Alle medarbeidere som kjenner symptomer, skal testes for korona:

Det etableres et eget prøveareal- og mottak for prøvetakning av egne medarbeidere, som skal skje på SUS. Telt og annet utstyr settes opp i løpet av torsdag 12. mars. Mer informasjon til medarbeidere kommer når det er klart.

Oppdatering onsdag 11. mars

Antall medarbeidere i karantene: 146
Antall pasienter innlagt med bekreftet korona: 0

  • Besøksstopp:

For å beskytte pasienter og helsepersonell mot smitte av koronavirus, har vi innført besøksstopp for besøkende og pårørende ved Stavanger universitetssjukehus fra onsdag 11. mars. Unntaket er pårørende til kritisk syke pasienter, barn og fødende.

  • Møter, reiser og arrangement:

Antallet medarbeidere som samles på møter, samlinger og arrangementer på SUS er nå redusert til 15 personer. Det oppfordres til å ta i bruk skypemøter.

Oppdatering tirsdag 10. mars:


Antall medarbeidere i karantene: 100
- Andel av dem på fødeavdelingen: 40
Antall pasienter innlagt med bekreftet korona: 0

  • Reisevirksomhet:

Helse Vest (Helse Fonna, Helse Førde, Helse Bergen og Helse Stavanger) avlyser all deltakelse for egne medarbeidere som samler mye helsepersonell til kurs og konferanser med mer. Dette gjelder både i Norge og i utlandet.