Korona: Statusoppdatering 16. mars

Her er en oppdatering av status på Stavanger universitetssjukehus (SUS) mandag 16. mars.

- Det er en krevende situasjon vi er inne i. Jeg vil begynne med å skryte av kommunehelsetjenesten. Det er fantastisk å se det alle medarbeidere i kommunene nå gjør for å ivareta innbyggerne. Sykehuset er svært takknemlig for det samarbeidet vi har med kommunene. Jeg vil også gi honnør til alle medarbeidere og ledere på sykehuset som strekker seg særdeles langt, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved SUS.

Mange søker jobb

Det er allerede mange som har meldt seg til tjeneste og søkt på jobbene våre som ligger ute i forbindelse med koronasituasjonen. Tusen takk til alle som ønsker å bidra. Dette blir satt i system, og vi samarbeider også med kommunhelsetjenesten her, slik at vi sikrer at personellet blir brukt der det trengs.

Her finner du jobbannonsen fra SUS. 

Minimumsaktivitet på SUS fra 16. mars

Fra mandag 16. mars går sykehuset over til minimumsaktivitet innenfor somatikken. Administrerende direktør understreker at alle avgjørelser utredes grundig for å sikre forsvarlig helsehjelp. Særskilte vurderinger gjøres for barne- og ungdomspsykiatri og rus.

- Forsvarlighet er kriteriet for alt vi gjør. Vi gjør alt vi kan for å sikre forsvarlig tilbud til dem som trenger det – både innen psykisk helsevern og somatikk. Vi har til vanlig 50 000 innleggelser i løpet av året. 80 prosent av disse er øyeblikkelig hjelp. Disse vil også framover foregå som vanlig. Vi skal fortsatt gjøre det vi kan for å gi trygg og forsvarlig helsehjelp når det trengs. Fra 16. mars utsetter vi derfor alle avtaler innenfor somatikken som kan utsettes. Vi har god oversikt over alle avtalene som blir utsatt. Det blir gjort en medisinskfaglig vurdering om timen kan utsettes. Disse pasientene vil bli tatt inn igjen når vi går over til en normal situasjonen igjen. Vi må regne med at det blir ekstra ventetid, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved SUS.

Pasientene som blir berørt av dette, vil bli kontaktet av sykehuset og få mer informasjon. Du trenger ikke ringe oss. All øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp utsettes ikke.

Medarbeidere i smittevernsutstyr

Noen av medarbeiderne ved SUS går med smittevernutstyr. Det kan se voldsomt og skremmende ut, men vi gjør dette mens vi avklarer en smittesituasjon. Vi gjør dette kun for å beskytte pasienter og medarbeidere mot mulig videre smitte.

Blodgivere

Nå er det ekstra viktig at alle friske blodgivere som ikke har reist utenfor Norge siste 14 dagene, møter til time for blodgivning.

Vær oppmerksom på at vi har stengt dørene inn til sykehuset. Når du skal gi blod, så må du ringe på klokken utenfor blodbanken. Da vil medarbeidere fra vakt og sikring slippe deg inn.

Hvis du selv er i karantene, har symptomer, har hatt nærkontakt med mistenkte eller bekreftet smittede personer - eller har vært utenfor Norge siste 14 dager, skal du ikke komme til blodbanken.

Da ber vi deg ringe blodbanken og gi beskjed, tlf 51518815/16/17, så kan vi finne en ny time for blodgivning til deg.

Til fødende

Vi har adgangsregulering og besøksstopp på sykehuset.

Dugnad i befolkningen

Det er avgjørende at hver og en av oss tar ansvar for overholde karantene og smittevern. 

Vi oppfordrer også folk til å ta ekstra hensyn og avstå fra risikofylt aktivitet som kan føre til skader.