Helsenorge

Korona: Statusoppdatering 18. mars

Her er en oppdatering av status på Stavanger universitetssjukehus (SUS) onsdag 18. mars.

​- Jeg vil fortsatt gi honnør til alle medarbeidere og ledere på sykehuset som strekker seg særdeles langt. Det er en krevende situasjonen hvor medarbeidere kanskje må gjøre andre arbeidsoppgaver enn det de er vant til. Jeg er også takknemlig for alle familier og venner av medarbeiderne våre - som nå støtter opp om disse hjemme. Det er avgjørende for at de kan komme på jobb hos oss, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved SUS.

Fra mandag 16. mars gikk SUS over til minimumsaktivitet for å sikre at vi møter koronasituasjonen på best mulig måte. Forsvarlighet ligger i bunn - og alle avgjørelser utredes grundig for å sikre forsvarlig helsehjelp. Særskilte vurderinger gjøres for barne- og ungdomspsykiatri og rus. Dette kan bety at noen pasienter heller får tilbud om video- og telefonkonsultasjoner i steden.

- Vi har et svært godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Det er også viktig for oss å fortsette dette framover. Vi forsterker dialogen med kommunehelsetjenesten ytterligere, slik at vi sikrer at behandlingsforløpene er forsvarlige hele veien, sier Bryne.

Dugnad i befolkningen
Det er avgjørende at hver og en av oss tar ansvar for overholde karantene og smittevern. Vi oppfordrer også folk til å ta ekstra hensyn og avstå fra risikofylt aktivitet som kan føre til skader.

Personer med rusmiddelbruk og LAR-pasienter utsatt

Personer som bruker illegale rusmidler og LAR-pasienter er mer utsatt for koronaviruset enn andre. LAR jobber for å tilpasse behandlingstilbudet og utdeling av medisiner.

 Les mer i denne saken.

To løp ved akuttmottaket

SUS har delt akuttmottaket i to løp.

- Det er viktig å skille mellom pasientene som kommer inn med mulig smitte av Covid-19 og andre pasienter. Derfor separerer vi i to ulike behandlingsløp, så vi deler sykehuset i to mer eller mindre, sier Bryne.

Pasientene som kommer inn med luftveissymptomer, tas inn den ene veien og testes for Covid-19. De som er positive, går til den ene delen av sykehuset som er lagt opp for Covid-19-pasienter. De andre går til ordinære poster.

Planlegger for dagene og ukene framover

Dette krever mye av mange medarbeidere. Nå jobbes det med å planlegge hvordan sykehuset kan organisere seg på best mulig måte i ukene og dagene framover.

- Poster, arealer og personell blir bedt om å gjøre andre oppgaver enn de gjør normalt. Det er krevende. Vi har et grunnleggende planverk som vi hele veien justerer og oppdaterer. Vi har ledere og medarbeidere som jobber knallhardt og ivaretar pasientene som kommer på en forsvarlig og trygg måte, sier Bryne.

En del av denne planen framover er å få satt opp noen brakker utenfor akuttmottaket i løpet de neste dagene. De brakkene vil være et for-akuttmottak for pasienter med luftveissmitte, slik at vi er rustet til å avklare pasientene raskere i enda større grad.

Opplæring av studenter og andre

Med over 620 medarbeidere ute i karantene, innebærer dette en utfordring for driften. Dette jobbes det grundig med. Samtidig læres  studenter og andre opp til å kunne bidra mer framover etter som situasjonen utvikler seg.

Status på smittevernutstyr monitoreres kontinuerlig, og Helse Vest holder i dette. Dette er noe av det viktigste som skal arbeides med de neste dagene fra nasjonalt hold.

10 pasienter innlagt med smitte

- Vi har 10 pasienter innlagt med bekreftet Covid-19 per onsdag morgen. En av dem ligger på respirator, sier Jon Sundal, smittevernoverlege ved SUS.