Helsenorge

Korona: Statusoppdatering 20. mars

Her er en oppdatering av status på Stavanger universitetssjukehus (SUS) fredag 20. mars.

​- Jeg er imponert over kompetansen og engasjementet på SUS. Vi er i en krevende situasjon der vi er helt avhengig av hverandre. Jeg håper alle som står på sørger for nok mat og hvile – og at vi alle er litt ekstra rause med hverandre i denne tiden, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne ved SUS.

Fra mandag 16. mars gikk SUS over til minimumsaktivitet for å sikre at vi møter koronasituasjonen på best mulig måte. Forsvarlighet ligger i bunn - og alle avgjørelser utredes grundig for å sikre forsvarlig helsehjelp. Særskilte vurderinger gjøres for barne- og ungdomspsykiatri og rus. Dette kan bety at noen pasienter heller får tilbud om video- og telefonkonsultasjoner i steden.

Poster får ny funksjon

Sykehuset omrokkerer nå på poster for å få kapasitet til pasientene som kommer inn. Dette innebærer blant annet at kreftavdelingen flyttes til en annen sengepost inne i sykehusbygget, slik at den avdelingen kan brukes som en avklaringspost for covid-9-pasienter.

- Vi forstår at omrokkeringer av poster kan være krevende for både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det er krevende å flytte til nye lokaler og å ikke kunne ta imot besøk fra pårørende. Vi gjør omrokkeringene nå fordi vi anser det som helt nødvendig, sier Bryne.

Det er allerede poster på sykehuset som har fått nye funksjoner:

Bygger for-akuttmottak

I tillegg har SUS allerede delt akuttmottaket i to løp. Det bygges brakker utenfor akuttmottaket nå. De brakkene vil være et for-akuttmottak for pasienter med luftveissmitte, slik at sykehuset er rustet til å avklare pasientene raskere i enda større grad.

- Vi legger om driften og tilpasser oss den nye situasjonen. Medarbeidere på sykehuset får nye oppgaver - og noen vil også arbeide andre steder fysisk. Det er krevende, men vi har ledere og medarbeidere som gjennom bunnsolig samarbeid og knallhard jobbing får dette til å fungere på best mulig måte, sier Bryne.

Dugnad i befolkningen
Det er avgjørende at hver og en av oss tar ansvar for overholde karantene og smittevern. Ta ansvar selv og pass på at du har god håndhygiene. Vi oppfordrer også folk til å ta ekstra hensyn og avstå fra risikofylt aktivitet som kan føre til skader.

Takk for all støtten

Vi registrerer gjennom sosiale medier og andre veier at folk heier på helsepersonell - både i sykehus og i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det betyr faktisk mye for oss og blir verdsatt av ledere og medarbeidere hos oss som som står på hver dag nå for å sikre et forsvarlig og trygt helsetilbud til pasientene som trenger det mest.