Helsenorge

Korona: Statusoppdatering 25. mars

Her er en kort oppdatering fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) onsdag 25. mars.

Her er pressebrief onsdag 25. mars fra Stavanger universitetssjukehus.

Klinikksjef Geir Lende snakker først, før smittevernoverlege Jon Sundal orienterer og administrerende direktør, Inger Cathrine Bryne, gir en statusoppdatering til slutt.