HELSENORGE

Korona: Tre medarbeidere med påvist covid-19

I løpet av helgen er det påvist covid-19 hos tre medarbeidere ved to ulike avdelinger ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Det gjelder to medarbeidere ved barne- og ungdomsposten 3E4D og en medarbeider ved isolatenheten 2i. Fra før er det kjent at en medarbeider ved Engelsvoll fikk påvist covid-19 fredag 30. oktober og en medarbeider i ledergruppen testet positivt torsdag.

To medarbeidere ved barneavdelingen testet positivt
To medarbeidere ved barne- og ungdomsposten 3E4D fikk påvist covid-19 sent søndag kveld, 1. november. Én innlagt pasient, tre utskrevne pasienter og 22 medarbeidere er nærkontakter og satt i karantene.

Det er satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smittesporing. Det jobbes for å få fullstendig oversikt over situasjonen.

– Vi har oversikt over smitteveien her, som kommer eksternt fra, sier smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved Stavanger universitetssjukehus.

– For å få en rask oversikt over situasjonen, så går vi ut og tester bredt i avdelingen. Vi gjør dette for å sikre at det ikke er personer i avdelingen som ikke oppdages, sier Kleppe videre.

Alle medarbeidere, pasienter og pårørende i avdelingen vil testet. De som er på jobb mandag vil i tillegg gå med munnbind til situasjonen er avklart.

Selv om det er iverksatt omfattende testing, og flere medarbeidere er satt i karantene, vil dette ikke få konsekvenser for driften på avdelingen i dag. Noen polikliniske avtaler vil bli utsatt. Pasienter som berøres av dette, vil få beskjed.

Medarbeider ved isolatenheten testet positivt
Én medarbeider ved isolatenheten 2I fikk påvist covid-19 lørdag 31. oktober. Tre medarbeidere er satt i karantene. Ingen pasienter er berørt.

Det ble umiddelbart iverksatt karantene og smittesporing. Det er god oversikt over situasjonen. Det er ikke mistanke om at medarbeideren er smittet på jobb.

Ekstraordinære tiltak på sykehuset framover
På grunn av økende smitte i befolkningen, kan det bli nødvendig å iverksette tiltak ved enkelte avdelinger på sykehuset framover. Det betyr at pasienter og pårørende kan bli møtt av helsepersonell med med munnbind og annet smittevernutstyr i noen situasjoner.

– De siste dagers hendelser viser hvor sårbart det kan være med smitte på sykehuset. Vi følger situasjonen tett – og iverksetter tiltak for å være føre-var, sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen og understreker:

– I alle disse tilfellene har medarbeiderne som har fått påvist smitte, fulgt alle rutiner. De vil bli fulgt opp og ivaretatt av sine ledere.

Per mandag formiddag er fire pasienter innlagt på SUS med covid-19.

Ellers er dette allerede kjent:

  • En medarbeider ved Engelsvoll fikk påvist covid-19 fredag 30. oktober. 33 personer ble umiddelbart satt i karantene. Mer informasjon i egen nyhetssak her (lenke).

    Det er god oversikt over situasjonen. Per mandag formiddag er det ikke meldt om flere tilfeller knyttet til denne hendelsen.
  • En medarbeider i ledergruppen fikk påvist covid-19, torsdag 29. oktober. 16 medarbeidere ble definert som nærkontakter. Ytterligere 18 ble satt i karantene. Mer informasjon i egen nyhetssak her.

    Per mandag formiddag er det ikke meldt om flere tilfeller knyttet til denne hendelsen. Mandag gjenstår det noe testing på dem som er i karantene. Hvis situasjonen ikke endrer seg, vil nærkontaktene i ledergruppen være tilbake på jobb fredag 6. november.

bilde av et blått koronavirus med pigger

Foto: Colourbox