HELSENORGE

Kreftforskningsmidler til SUS-forskere

Åtte forskere ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) fikk torsdag tildelt til sammen fem millioner kroner fra Folke Hermansens Fond.

kreft_med_fysikk.jpg

Kreftforskning ved vårt laboratorium for molekylærbiologi i Hillevåg.

– Ved årets tildeling ser vi både prosjekter fra de mest etablerte miljøene og fra bredden av kreftforskningen ved SUS. Positive resultater fra satsingen på biobanker er også tydelig. Dette lover godt for forskningen videre og vårt bidrag til enda bedre behandling for de som får en kreftdiagnose, sier forskningsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus Svein Skeie.

Folke Hermansens Fond ble opprettet i 2006, og har som formål, gjennom økonomisk støtte, å styrke praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning ved SUS.

Les mer om Folkefondet

– Midlene fra Folkefondet har gjennom 13 tildelinger vært vår viktigste eksterne finansieringskilde til kreftforskning ved SUS. Det har bidratt til mange gode miljø som etter hvert også konkurrerer om støtte fra andre kilder nasjonalt og internasjonalt, sier Skeie.

Tildelinger 2019

Emilius A.M. Janssen 
«Biomarkers in breast cancer»
ph.d.-stipend: 700 000,-

Kjersti Tjensvoll 
«Molecular monitoring of breast cancer patients using liquid biopsies» 
Prosjektstøtte: 1 200 000,-

Kjetil Søreide 
«ACROBATICC-Colorectal biobank for future personalized medicine»
Prosjektstøtte: 500 000,-

Irene Tveiterås Øvestad 
«Hvem har risiko for å få livmorhalskreft?»
Prosjektstøtte: 1 200 000,-

Oddmund Nordgård
«Clinical relevance of liquid biopsies in pancreatic cancer»
Prosjektstøtte: 500 000,-

Kristin Jonsdottir
«Prostate cancer biobank material» 
Prosjektstøtte: 500 000,-

Venke Irene Ueland
«Eksistensielle erfaringer til kreftoverlevere» 
Prosjektstøtte: 300 000,-

Cecilie Fredvik Torkildsen
«A phase 0 Window-of-Opportunity study of novel and repurposed therapeutic agents in women triaged to primary surgery for ovarian cancer» 
Prosjektstøtte: 100 000,-