HELSENORGE

Kvalitetssikret menyene til pasientene

Når pasientene på Stavanger universitetssjukehus (SUS) får servert varme måltider, kan de være sikre på at de får riktig sammensatt og kvalitetssikret mat. Det er takket være forbedringsjobben ved kjøkkenavdelingen.

Lang rekke emd kokker med mat foran seg.

Her ser du noen av medarbeiderne som jobber med mat og ernæring ved kjøkkenavdelingen på SUS: Niclas Jan Olof Adolfsson (fra venstre), Monica Skogstø, Fabiana Barbara Silverio Nesset, Rotjana Kanahawong Osland, Miriam Østvik Jenssen, Alexander Ness, Ida Kristiansen, Malin Johanne Søvold, Margaret Strand og Kristine Salthammer.

Kjøkkenavdelingen er en av seks vinnere av pasientsikkerhetsstipendet i 2018. Det er den systematiske jobben med å lage en kvalitetssikret meny til pasientene de får prisen for.

– Mattilbudet er en del av behandlingen, og det berører pasientene flere ganger daglig. SUS har manglet en systematisk kvalitetssikring av næringsinnholdet i hovedmenyen opp mot nasjonale anbefalinger, og derfor var denne jobben viktig, forteller Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog ved SUS.

Laget nye og bedre menyer

Med Kristiansen og Miriam Østvik Jenssen, som er kvalitetsansvarlig på kjøkkenavdelingen, i spissen har kjøkkenavdelingen testet ut hva de kunne forandre - sammen med seksjonsleder Frode Gundersen og kokkene på produksjonskjøkkenet på Forus, postvertene og andre nøkkelpersoner. De gjorde en analyse av menyen, der de identifiserte hva som ikke var godt nok og hva som kunne justeres. Så fant de gode løsninger sammen innenfor de rammene sykehuset har. De tok blant annet hensyn til ernæring, økonomi, smak, leverandør, visuell fremstilling, kapasitet og gjennomførbarhet.

– Nå har vi fått en fireukers hovedmeny som har økt med 100 kalorier og 10 gram mer protein i snitt sammenlignet med tall fra 2016. Vi har også klart å minimere de store ukevariasjonene i næringsinnhold. Ved fremtidige menyendringer blir ernæringskravene tatt hensyn til på lik linje som andre faktorer, fortsetter Kristiansen.

Tenk tverrfaglig ved forbedring

Hun oppfordrer alle til å ta initiativ hvis de ser utfordringer på sykehuset man kan gjøre noe med.

– Allier deg med kollegaer som ønsker å dra lasset i samme retning som deg. Det ligger mange gode løsninger når ulike yrkesgrupper begynner å diskutere sammen, avslutter ernæringsfysiologen.

To damer i en gang

Klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen (til venstre) og kvalitetsansvarlig på kjøkkenavdelingen, Miriam Østvik Jenssen.

​Pasientsikkerhetsstipendet:

  • ​deles ut til seks vinnere på SUS
  • ment som en påskjønning av det gode forbedringsarbeidet som er gjort

Her er vinnerne i 2018:

  • ​​AMK Stavanger for jobben med 113-samtaler.
  • ​Avdeling for medisinsk mikrobiologi som har utvidet åpningstidene sine.
  • 2øst postoperativavdeling for jobben med kalde pasienter og overfylte blærer.
  • Kjøkkenavdelingen for kvalitetssikring av maten til pasientene.
  • AMC2 og C1, avdeling for akutt og intensiv psykiatri og KPHV for nedgang i beltelegging.
  • Avdeling 4H for forbedring av tavlemøter.