Lekkasje av formalin

Det ble oppdaget en lekkasje av formalin knyttet til en tank på avdeling for patologi tirsdag morgen. Lekkasjen er nå stengt, og det er ingen rapporterte helseskader ved hendelsen. 

Det har vært en lekkasje av formalin knyttet til tank ved avdeling for patologi. Det har ført til gassdannelse i avløpssystemet på sykehuset. Lekkasjen er stoppet.

Det er ingen rapporterte helseskader knyttet til hendelsen. Det aktuelle området er avstengt. Sykehuset driftes som normalt, og det er ikke helsefarlig for personer som oppholder seg på øvrige deler av sykehuset.

Beredskapsledelsen ved Helse Stavanger HF ble satt tirsdag morgen og avsluttet på formiddagen.

Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen.

Mediekontakt: For mer informasjon, kontakt beredskapsvakt Olav Østebø på telefon 900 69 150.