HELSENORGE
Presseorientering 22. april:

Må kutte tolv til tretten operasjoner daglig

Smitteutviklingen gir grunn til optimisme. Samtidig må sykehuset utsette operasjoner også neste uke, for det er fortsatt mange covidpasienter innlagt. Avdelingsoverlege Kristian Strand ved intensivavdelingen ser at covid-19-sykdommen fortsatt rammer ganske tilfeldig. Og for dem som trenger intensivbehandling, så er behandlingen - og ikke minst rehabiliteringen etterpå - langvarig og tøff.

Se hele presseorienteringen her (YouTube).

Her er det som de tre SUS-representantene sa under presseorienteringen torsdag 22. april 2021.

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe

Akkurat nå er 15 pasienter innlagt med covid-19 på SUS. Seks av disse ligger på intensivavdelingen. Fem av disse på respirator. Vi har hatt mellom to og fire innleggelser av covid-19-pasienter per døgn, og de som ikke har behov for intensivbehandling, skriver vi ut etter relativt korte opphold.

Grunn til optimisme

Smittesituasjonen i vårt område har nå stabilisert seg på et nivå mellom 30 og 40 daglige tilfeller i området sett under ett. Det er nå de siste dagene også en mulig begynnende reduksjon. Det er lovende. Det er kontroll på smitteveiene for de aller fleste tilfellene. Andelen med ukjent smittevei er lav. Kommunene jobber som tidligere godt med smittesporing - og har, etter vår oppfatning, god oversikt. De aller fleste nye tilfeller er nå nærkontakter som allerede er satt i karantene. Det gir grunn til optimisme - og taler for at tiltakene har vært nyttige for å få kontroll.

R-tallet i underkant av 1

Antallet som tester seg er fortsatt høyt. I forrige uke ble det gjort analyse på knapt 15 000 prøver – og av dem var 388 positive. Det ser ut til at det vil bli noe færre denne uken. R-tallet i området vårt ligger i underkant av 1 og er på vei ned. Vi ser at vaksinasjonen er i betydelig framgang. Det er mange som blir vaksinerte. Fra FHIs tall ser vi at cirka 19 prosent er vaksinert, og 96 prosent av dem over 70 år har fått første dose. Det er veldig positivt. Vi vet det er tøft for dem som må beslutte tiltakene. Vi støtter de tiltakene som er gjort. Vi har sett god effekt av tiltakene som er gjort. Men det tar tid før det går videre ned.

Ett smittetilfelle på SUS

Inne på SUS har vi hatt ett tilfelle av smitte. Det har ikke ført til videre smitte og får ikke konsekvenser for driften. Rundt 30 personer av våre ansatte er i karantene eller tester for symptomer.

Geir Lende, klinikksjef ved Klinikk A

Det er sånn at når antallet innlagte øker, og spesielt med flere pasienter på intensiv, så blir kapasiteten på postoperativ utfordret. Derfor har vi redusert noe på den planlagte aktiviteten.

Må kutte operasjoner ut neste uke

Vi har gått ned med fire til seks operasjonsstuer per dag. Det vil igjen si at vi må kutte tolv til tretten operasjoner daglig. Denne situasjonen vil nok vare videre ut denne og neste uke. Men vi følger hele veien med og ser om situasjonen tillater å øke operasjoner igjen.

Søk helsehjelp som vanlig

Det er samtidig veldig viktig for meg å understreke at alle som trenger øyeblikkelig hjelp, skal få det. Samtidig må vi beklage for dem som får avlyst operasjonene. Vi har forståelse for dem som har ventet lenge på operasjoner, som nå må vente enda lenger. Vi må dessverre gjøre slike prioriteringer. Alle får de operasjonene som må gå. Det er viktig å si at folk må ta kontakt med helsevesenet som normalt – som hvis de har symptomer eller plager og andre ting som du ellers ville tatt kontakt med oss om.

Avdelingsoverlege Kristian Strand ved intensivavdelingen

Vi har hatt syv innleggelser i denne runden. Det er jo slike topper som har kommet og gått gjennom covid-19. I denne runden har vi hatt syv pasienter på respirator.

Et dødsfall onsdag

En av pasientene døde i går, en eldre pasient. Vi har i dag fem på respirator og seks på intensivavdelingen.

Aldersspennet på pasientene er mellom 30-årene til opp til 70-årene. Det har vært mye snakk om at de ser yngre pasienter denne runden, men vi har såpass små tall at vi ikke ser denne effekten. Det skyldes vel at kanskje den vaksineeffekten hos de vi ser oftest kommer på intensiv, de rundt 70 år, ikke har slått fullt ut ennå. Så må vi huske at den gruppen som ble smittet på vinterferie i alpene i fjor, var ganske unge, så derfor hadde vi også pasienter i 40-50-årene i fjor hos oss.

Intensivbehandlingen er tøff og krevende

De covid-pasientene som nå blir behandlet på norske intensivavdelinger, er ikke blant de skjøreste og sykeste av oss. Det er viktig å huske på at dette er pasienter som har mulighet til å ha mange gode år foran seg, hvis de overlever den akutte sykdommen. Det er ikke alle som skal motta intensivbehandling, for det er en krevende og tøff behandling. Det er ikke alle som overlever denne behandlingen. Dette kan representere en etisk problemstilling, for vi vet at covid-19 representerer en sykdom som ikke er kurert på kort tid når de trenger intensivbehandling.

De trenger nærmere 14 dager på respirator og 3 uker på intensiv for å komme seg. Det er såpass langvarig og plagsom behandling at de aller skjøreste av oss ikke vil være tjent med en slik behandling. De som skal ha slik behandling må ha et godt rehabiliteringspotensiale og mulighet til å komme tilbake til et akseptabelt funksjonsnivå.

Mindre flerorgansvikt

Det vi ser et skille på fra i fjor er, etter vår mening, at vi ser mindre såkalt flerorgansvikt. Vi har begynt å bruke kortisonmedikament, som er et billig og velprøvd medikament som demper immunforsvaret.

Det vi har nå er såkalt enorgansvikt, for eksempel at pasienten har en isolert lungesvikt, som gjør at de havner på respirator. Dette skal i utgangspunktet forbedre prognosen noe og gjør pasientene noe enklere å behandle.

Dødeligheten på våre pasienter med covid ligger på mellom 20 og 30 prosent. Det har vært mye fokus på hvem som har dødd i Norge, men vi må ikke glemme at de som overlever har vært gjennom en tøff behandling. Den vil prege dem og de nære rundt i uker, måneder og år framover.

Seks pasienter krever 20 sykepleiere i døgnet

På vår avdeling i Stavanger, som er en relativt stor intensivavdeling i norsk sammenheng, så behandler vi nærmere 700 pasienter hvert år og litt under 400 av dem havner på respirator. Da kan vi spørre om hvorfor vi lager så mye styr rundt disse toppene, der det blir lagt inn rundt fem covidpasienter på intensivavdelingen?
Det er ganske lett å skjønne når vi vet at vi har cirka 100 intensivsykepleiere på SUS. De skal ta vare på pasientene på intensivavdelingen og postoperativ avdeling. Når vi har for eksempel seks covidintensivpasienter, så krever det cirka 20 sykepleiere i døgnet. Disse sykepleierne står ikke i beredskap - klare for å rykke ut når det kommer pasienter. Dette er ansatte som jobber med andre ting allerede, og som vi må trekke ut det - i tillegg til å bruke overtid.

Gir beste behandling som finnes

SUS har en intensivkapasitet på halvparten av det som er gjennomsnittet i befolkningen, og det gjør at vi er spesielt utsatt for selv moderat økt pågang av intensivpasienter. Nærmeste sammenligning er vel Ahus i samme situasjon.

Vår intensivavdeling har opparbeidet seg en god kompetanse på covidbehandling. Vi mener vi gir det beste som finnes av behandling. Vi er bedre stilt med tanke på utstyr, planverk og slike ting enn vi var i fjor.

Vi ser at det er en voldsom velvilje blant de ansatte til å kunne strekke seg litt ekstra i situasjonen. Samtidig er det en situasjon som baserer seg på at folk må jobbe ekstra. Det er ikke en holdbar situasjon over tid. Så derfor er oppfordringen vår at befolkningen vaksinerer seg og er lojale med de tiltakene som gjelder.