HELSENORGE

Mange tar fagbrev: Nye SUS har 39 lærlinger på byggeplassen

Hele 39 lærlinger har sitt daglige virke på byggeplassen for nytt universitetssykehus i Stavanger, noen på deltid og mange på heltid.


Marianne Chesak på nye SUS

Marianne Chesak på nye SUS

- Vi ønsker alle lærlinger velkommen på vår byggeplass, og har satt det som et tydelig krav i våre kontrakter. For å få tildelt kontrakt her må selskapene forplikte seg til en lærlingeandel på 7 prosent og minst 40 prosent andel fagarbeidere, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for nye SUS.


Hun leder det som for tiden er landets største byggeplass. Det nye universitetssykehuset i Stavanger blir 105.000 m2 stort, og snart blir det avklart om prosjektet øker opp til 125.000 m2. Det er 39 personer som enten har fullført eller er på vei til å fullføre fagbrev innen byggfagene på nye SUS.

- Min oppfordring er klar, ta inn lærlinger! Det er berikende for selskaper som gjør det og de sikrer fremtidige fagfolk til sin bransje. Vi mangler fortsatt læreplasser i Rogaland, og det er ikke for sent å åpne dørene. Jeg oppfordrer både næringslivet og det offentlige til å se etter om de kan åpne døren og ta inn en ekstra. Det er bevegelse i antallet personer som mangler læreplass her i fylket, men det er fremdeles over 400 som mangler plass, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

- Grunnen til at vi på nye SUS ønsker å ta samfunnsansvar med å aktivt legge til rett for fagutdanning her på byggeplassen er at vårt prosjekt er betalt av skattepenger. Da skulle det bare mangle om vi ikke går foran som et godt eksempel og åpner døren for ungdom som skal inn i arbeidslivet, påpeker Johanson. I tillegg vil krav om lærlinger og fagarbeidere bidra til redusert svart arbeid og bedre lønns- og arbeidsvilkår, noe som også blir påpekt av Fairplay i siste nummer av Rosenkilden, sier Johanson. 

Lærlinger på nye SUS har besøk av fylkesordføreren

Lærlinger på byggeplassen for nye SUS, fylkesordfører Marianne Chesak i blå hjelm.

Lærlingene selv setter pris på å få opplæringen sin på en så stor byggeplass.

- Arbeidet her på nye SUS er allsidig fra vi startet opp til ferdig arbeid, og det er positivt å være voksenlærling i Vest Betong slik som jeg er. Jeg både lærer mye og kan bidra med mine erfaringer, sier Andreas Mikkelsen, som har bakgrunn fra logistikk i oljebransjen som via omveier kom inn i Vest Betong.

- Jeg er stolt over å få bidra til et så viktig bygg som nytt sykehus for regionen er, dette bygget vil bety mye for nesten alle som bor her. Dette er et unikt prosjekt, Norges største byggeplass og vi får jobbe med både vegg, stillas og fundament, sier Yegor Shchogolev, fersk fagmann i betongfaget hos Kruse Smith. 

Nye SUS har som byggherre arrangert lærlingelunsj og hatt «sikkerhets-timeout» for å dele erfaringer etter hendelser. Det ble også arrangert såkalt «Ida-frokost» hvor de kvinnelige lærlingene på byggeplassen ble invitert til å dele sine erfaringer. Nye SUS skal være en god arbeidsplass hvor byggherre aktivt legger til rette og bidrar til å løfte statusen til lærlingene.

Ifølge HMS-leder Kirsti Gerhardsen har byggeplassen for nye SUS fått rykte på seg for å ha strenge HMS-tiltak. Det er et rykte som gjør både henne og Johanson stolte, men de hviler ikke på laurbærene.

- Statistikken over hendelser på byggeplasser viser at det er et stort potensiale for å blir bedre, ha risikoforståelse og å jobbe sikkert. Vårt HMS-arbeide er ferskvare, vi blir aldri ferdig. Samtidig går vi systematisk til verks og jobber intenst for å prente inn våre forventninger til sikkert arbeid, sier Gerhardsen.

Hun er spesielt opptatt av å nå frem til lærlinger og unge medarbeidere på byggeplassen.

- Vi ser at vi har mye å hente på å bidra til at de kjenner godt til hva det vil si å jobbe sikkert. I tillegg ser vi at det skaper stolthet og trygghet. Men ferdige med dette blir vi aldri. Det gjelder å holde HMS-fanen høyt, daglig. Nå er det sikkert arbeid i høyden og smittevern som er vårt refreng. Vi gjentar dette hele tiden.