HELSENORGE

Montasjelaget drifter byggeplassen for Nye SUS

Montasjelaget AS på Forus har vunnet kontrakt om å levere driftstjenester på byggeplassen for Nye SUS. Kontrakten har en verdi på 12,5 millioner kroner inkludert mva.

Montasjelaget får kontrakt

Bildet fra venstre; Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg Nye SUS, Jonas Nordnes Berglind, jurist/rådgiver anskaffelser Nye SUS, Ragnhild M. Bø, prosjektleder logistikk, Daniel Wærholm, daglig leder Montasjelaget og Rolf Thingbø, prosjektleder Montasjelaget

- Det er flott å ha Montasjelaget på plass, de skal bistå med daglig drift her på byggeplassen. Formålet med avtalen er å dekke Nye SUS’ behov for tjenester i forbindelse med blant annet vedlikeholdsarbeid av anleggsvei, byggeplassgjerde, nødvendig sikringsarbeid, vannhåndtering inne og ute, klargjøring og øvrige driftstjenester på byggeplass, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson i Nye SUS.

Drift av byggeplassen
På anleggsveiene er det behov for soping, støvbegrensning, snørydding, og strøing, inkl. nødvendig utstyr, og Montasjelaget avløser den entreprenøren som har ansvar for dette når de er ferdige med sine arbeider og forlater byggeplassen. Montasjelaget skal også sørge for vannhåndtering inne og ute – overvann innvendig, pumper, vannsuger, feiemaskin/ byggestøvsugere, og øvrig nødvendig utstyr. 

Klargjøring
Oppgavene består også av en del forberedende arbeid for å klargjøre for ulike entreprenører før oppstart, slik at fremdriften går greit. 

Omfattende oppgaver
Kontrakten omfatter også innvending belysning i fellesarealer, midlertidige dører, midlertidige vegger, sikre inventar, snørydding, strøing, soping, vedlikehold av byggegjerdet og en rekke andre oppgaver.

Team på seks personer
- Vi har et team på seks personer som skal jobbe med Nye SUS, og vi er i ferd med å bli godt kjent på byggeplassen. Det er fint å bli en del av den store familien her og vi har mye å ta fatt i. Vi er ikke redd for å ta i et tak og står på der det trengs, sier daglig leder i Montasjelaget, Daniel Wærholm.

Han regner med at kontrakten sikrer arbeid for seks personer for selskapet. 

Kompetent partner
- Med Montasjelaget har vi en kompetent partner som bistår oss daglig i smått og stort. Serviceholdningen er god og vi ser frem til å jobbe tett fremover, sier Johanson.