HELSENORGE
Psykisk helsevern:

Nytt kart gir bedre hjelp til barn og unge

For både barn, ungdom, pårørende og fagfolk kan alle hjelpetjenestene for barn og unge med psykiske vansker virke uoversiktlig og forvirrende. Et nytt kart, som er utviklet av Stavanger universitetssjukehus i samarbeid med kommunene i regionen, viser hvilke tilbud som finnes. Målet er bedre og mer sammenhengende hjelp til barn og unge.

– Norge har et av verdens best finansierte og utbygde hjelpeapparat for barn og unge med psykiske helseutfordringer. Men det kan være utfordrende å finne fram i dem, også for fagfolk. Samhandling er vår største utfordring. Psykisk helse hos barn og unge består ikke bare av helse, men også omsorg, utdanning, oppvekst, nærmiljø og utvikling. Derfor er samhandling innen dette fagområdet ekstra viktig, sier prosjektleder og psykologfaglig rådgiver Lars Ravn Øhlckers ved Stavanger universitetssjukehus.

Derfor er prosjektet «barn og unges helsetjeneste» lansert, et kart som beskriver samhandlingsforløp for vanlige psykiske plager. 

– Vi vet at mange opplever for eksempel at sykehuset og kommunene ikke samarbeider godt nok eller at barnevernstjenesten, helsestasjonen og BUP jobber litt i sine egne siloer. Dette er et forsøk på å stoppe silotenkningen og sikre at tjenestene jobber sammen, fortsetter han.

Beskriver hvem som gjør hva

Kartet bygger videre på jobben Helse Fonna gjorde for noen år siden, da de laget syv samhandlingsforløp for ulike vansker hos barn og unge. Angstplager er den vanligste psykiske helseplagen blant barn og unge, og utgjør en av disse samhandlingsforløpene. Kartet beskriver hvem som gjør hva for barn med for eksempel angst – og beskriver hele veien fra fastlegen, helsestasjonen og skolehelsetjenesten, barnehagen, skolen, PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), kommunen, fysio- og ergoterapeuten, barnevernet og sykehuset ved psykisk helsevern for barn og unge (BUP). 

Prosjektet i vår region er en del av et større regionalt prosjekt på Vestlandet støttet av Helse Vest, og er et resultat av bredt samarbeid mellom helsesykepleiere, leger, pedagoger, fysio- og ergoterapeuter, lærere, psykologer, sykepleiere, sosionomer og psykiatere i kommunene og sykehuset.

– Alle kommunene takket ja til å bli med på dette samarbeidet med en gang. Vi har møtt brukere og flere hundre nøkkelpersoner med innsikt i tjenestene ved sykehuset og i kommunene. Resultatet er flere tusen tilbakemeldinger som vi har tatt med oss videre. Alle er opptatt av å få til en bedre samhandling mellom tjenestene, men sier de mangler en oversikt over tilbudene som finnes, sier Øhlckers.

Kartet er laget for fagfolk i første omgang, men kan også brukes av alle som vi ha en oversikt.

Laget et spill der fagfolk kan øve seg

Prosjektet har også utviklet et spill, «Sammen». Spillet gir mulighet for å simulere samhandling mellom tjenestene, og blir spesialtilpasset hver eneste kommune. Gjesdal er pilotkommune her (bilde). Spillet inneholder ulike pasientcaser, der fagfolk kan øve seg sammen på hvor og hvordan de ville ha hjulpet pasienten.

– Sammen kan vi skape gode rammevilkår for trygghet, trivsel og utvikling for enda flere barn og unge. Flere kan få rett hjelp til rett tid, avslutter Øhlckers.