Nytt palliativt senter på sykehuset

Palliativt senter behandler alvorlig syke pasienter som ikke kan bli friske. Åpningen av ny sengepost ble markert i dag, 8. september.

​Palliativt senter består av ny sengepost og mobilt palliativt team, og er et tilbud til pasienter i og utenfor sykehus i Helse Stavangers foretaksområde.

– Den palliative pasientgruppen har komplekse problemstillinger som i perioder krever spesialkompetanse. Vi er glad og stolt over at vi har fått et eget palliativt senter, sier Janet Bakken. Hun er prosjektleder for etableringen av senteret.

Behandlingsenheten jobber målrettet for god kartlegging av pasientens situasjon, og vektlegger god symptomlindring samt ivaretakelse av pasient og pårørende. De ansatte bidrar i planlegging av nærmeste fremtid, og utskrivelse skjer i samarbeid med fastlege og sykepleier i kommunen.

Personalet er tverrfaglig sammensatt med leger, sykepleiere, sosionom, fysioterapeut og prest. Også klinisk ernæringsfysiolog og psykolog er planlagt tilknyttet senteret.

                                                                                                                                     08.09.2015