OBS-teamet 10 år: Her er landets eldste oppsøkende behandlingsteam

Denne høsten feirer oppsøkende behandlingsteam (OBS-team) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) 10 år. Siden 2006 har de hjulpet mennesker med alvorlig psykiske lidelser og rusproblemer, som faller ut av hjelpeapparatet, inn igjen.

OBS-team.jpgKarianne Borgen (fra venstre), Glen Paulsen, Anne Christine Berggjord, Ann Cathrine Dalva Borge, Øyvind Waage, Ann Kristin Strømme, Lillian Jensen, Svein Fagerlid Meling, Gudrun Wiik Larsen, Tor Asle fikk utdelt hver sin rose for den gode innsatsen for OBS-teamet.

– Vi er veldig stolte av at OBS-teamet på SUS er landets eldste oppsøkende behandlingsteam, sier Lillian Jensen, fagleder for OBS-teamet.

Bent Høie åpnet OBS-team-fagkonferansen 6. oktober - som ble arrangert for å markere 10-årsjubileet.

​– Jeg takker OBS-teamet for å være et foregangsteam som har evnet å sette pasientens behov i sentrum og vist hvordan en i praksis kan ha samhandlingsteam for personer med alvorlig psykiske lidelser og rusproblemer på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste, sa Høie under konferansen.

Det er pasientene som faller utenfor hjelpeapparatet som OBS-teamet hjelper - de som har psykiske vansker og ofte rusproblemer. Teamet jobber utradisjonelt og tilbyr å treffe pasientene der de er og føler seg trygge.

Satser nasjonalt etter Stavanger-inspirasjon
Erfaringen og resultatene av teamet er så vellykket at regjeringen nå satser på flere team landet rundt.

– Det er flott å få så gode tilbakemeldinger, både fra brukerne våre, samarbeidspartnere og ikke minst sentralt hold. Vi vet at OBS-teamet betyr mye for dem vi arbeider med, og å komme i en god posisjon for videre arbeid tar tid. Vi må bygge tillit, og vi strekker oss langt for å treffe pasientene våre, fortsetter Jensen.

OBS-teamet i Stavanger, som startet i 2006, er et samarbeidsprosjekt med 15 stillinger fordelt mellom Stavanger kommune og avdeling for unge voksne (AUV) ved Psykiatrisk divisjon ved SUS. Tilbudet kjennetegnes av seks T-er: tid, tålmodighet, tilstedeværelse, timing, troverdighet og tillit.

Pasientene bedrer funksjonsnivået og trenger mindre oppfølging
Når pasienten og behandlingsapparatet fungerer godt sammen, så er OBS-teamets jobb ferdig.

OBS-teamet er vurdert flere ganger av både IRIS og NIBR.

– Resultatene viser at brukerne har nytte av tilbudet, får bedre funksjonsnivå og trenger mindre oppfølging av hjelpeapparatet, avslutter Jensen.

Les mer om OBS-teamet.