Ofte stilte spørsmål: Hvorfor kan ikke partner være med gravide på ultralyd?

På grunn av koronasituasjonen kan dessverre ikke gravide ha med seg partner til fødepoliklinikken – som for eksempel ultralyd - per 12. februar 2021. Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål og svar om dette.

Her finner du informasjon om hva gravide og fødende må forholde seg til under koronapandemien.

to medarbeidere inne på ultralydrommet

Her ser du et typisk rom ved fødepoliklinikken - der den gravide ligger på senga i midten under ultralyd. Til venstre sitter Jordmor Vibeke Løvik, mens til høyre står avdelingssjef ved Kvinneklinikken, Marit Halonen Christiansen.

Vi som jobber på Kvinneklinikken skulle gjerne ønske at vi kunne åpnet for at partner til den gravide kunne være med på alt. Det er sårt at partner ikke kan bli med på for eksempel den første ultralyden. En er stort sett to om å få barn, og det er viktig å kunne være sammen.

Klinikken diskuterer dette jevnlig med avdeling for smittevern på Stavanger universitetssjukehus. Vi vil åpne opp for at partner kan være med på polikliniske undersøkelser så fort det er smittevernmessig forsvarlig.

Det er selvfølgelig alltid spesielt å få barn. I noen få tilfeller kan det være svært spesielle omstendigheter som tilsier at partner også bør være med. Da vil vi tilrettelegge for dette så godt det lar seg gjøre. Dette kan dette avtales individuelt på forhånd.

Hvorfor kan ikke partner være med på polikliniske timer, som for eksempel ultralyd?

Dette må vi gjøre for å hindre at koronasmitten spres.

Rommene, der vi gjør ultralyd, er så små at det kun er plass til en medarbeider og den gravide. Det er dessverre ikke fysisk plass til at partner kan stå i det samme rommet med to meters avstand. Vi vet at avstand reduserer smitten med cirka 80 prosent, mens munnbind reduserer med cirka 40 prosent. Munnbind er - som ellers i samfunnet - et tillegg når en ikke kan holde avstand.

Det fødes rundt 4200 barn på Stavanger universitetssjukehus årlig. Hver uke har vi mellom 200 og 250 polikliniske konsultasjoner bare ved utralydpoliklinikken. Hvis partner er med, så vil det si dobbelt så stor risiko for smitte. Dette må vi ta hensyn til for å beskytte den gravide, andre pasienter og helsepersonell.

Kvinneklinikken skal gi forsvarlig behandling til gravide og fødende. Vi er helt avhengige av at det er nok friske medarbeidere tilgjengelig til enhver tid. De fleste medarbeiderne våre jobber både på poliklinikken og på fødeavdelingen. Ved et smitteutbrudd på poliklinikken kan vi derfor i ytterste konsekvens risikere at vi ikke har nok folk til å ta mot fødende. Derfor må vi dessverre ha det så strengt.

Hvorfor kan ikke partner være med når smitten minsker på landsbasis og i Stavanger-området?

Vi vil veldig gjerne åpne så fort smittetrykket er lavt nok, og situasjonen er under kontroll. Selv om smittetrykket har gått ned etter julen 2020, så er vi nå (februar 2021) bekymret for muterte koronavirus – som er enda mer smittsomt.

Hvorfor kan ikke partner være med og bruke munnbind?

Vi vet at avstand på minst en meter, og egentlig helst to meter, reduserer smitten med om lag 80 prosent. Mens munnbind reduserer smitten med omlag 40 prosent. Munnbind er først og fremst - som ellers i samfunnet - et tillegg når vi ikke kan holde avstand. Hvis du erstatter avstand med munnbind, øker dermed risikoen for smitte betraktelig (Folkehelseinstituttet, 2020).

Partneren min bor sammen med meg som er gravid. Hvis hen er smittet med noe, så er sannsynligvis jeg, den gravide, det også. Hvorfor kan partner da ikke like gjerne være med?

Selv om dere deler bolig og mest sannsynlig da har de samme bakteriene og virusene rundt dere, så utgjør likevel partneren din en ekstra risiko hvis den blir med inn på SUS. Risikoen for å smitte helsepersonellet som er på undersøkelsen, øker naturligvis jo flere personer som er i rommet. I tillegg har partneren kanskje vært ute på butikken eller andre steder enn den gravide - der det kan være smitte.

Hvis jeg blir henvist til ultralyd fordi det er mistanke om at noe er galt med fosteret, kan partner være med da?

Partner kan være med i svært spesielle tilfeller. Og hvis det er mistanke om at noe er galt med fosteret, så ja, da kan selvfølgelig partneren være med. Dette avtales direkte med avdelingsjordmor individuelt.