ØVELSE-ØVELSE: Melding om alvorlig hendelse på Forus

ØVELSEN ER AVSLUTTET 

​Oppdatering kl. 12.20: 19 pasienter er inne til behandling på sykehuset. Alle er voksne. Noen er alvorlig skadet. 

Oppdatering kl. 11.50: 14 pasienter er inne til behandling på sykehuset. Alle er voksne. Noen er alvorlig skadet.

SUS har kapasitet til å ta oss av dem som kommer inn. Vi samarbeider med Haukeland for videre behandling av enkelte pasienter. 

Oppdatering kl. 11.00: Skadde personer fra hendelsen ved Nortura på Forus blir sendt til sykehuset fortløpende. Per nå er det kommet inn 12 pasienter, alle voksne og de er til behandling. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er varslet om 20 skadde. Hendelsen er et ammoniakkutslipp på Nortura. Nødetatene er på skadestedet.

Beredskapsledelsen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er satt. SUS har iverksatt nødvendige beredskapsplaner for ta imot pasientene som kommer inn.

Pårørendesenter og -telefon

Pårørendesenter på SUS er opprettet. Pårørendetelefon: 407 14 010, 407 14 008, 407 14 009 og 407 14 007. 

Pårørendesenteret er på St. Svithun Hotell på SUS Våland. 

Her vil du møte sykehusmedarbeidere med helsefaglig bakgrunn som kan gi støtte og oppfølging.

Pårørendesenteret er for pårørende til personer som får behandling på sykehuset. Du som pårørende kan enten få informasjon via pårørendetelefonen eller møte opp personlig. Pårørendesenteret skal få informasjon om den uønskede hendelsen jevnlig fra beredskapsledelsen.


Råd ved et ammoniakkutslipp

Ammoniakkgass er en svært giftig gass, med en karakteristisk lukt. Symptomer er luftveisirritasjon, dvs rennende og sviende øyne og nese, sår hals og tung pust. Dersom man opplever symptomer og har kjent den karakteristiske lukten, bør man kontakte helsevesenet snarest (lokal legevakt eller 113, avhengig av alvorlighetsgrad av symptomer). Dersom man ikke har kjent lukt, skal man forholde seg som man ellers ville gjort.

Generelt oppfordres alle i nærområdet til hendelsen om å lukke vinduer og ikke oppholde seg ute.

Planlagt time på sykehuset? 

Sykehusdriften går som normalt. Pasienter som skal til sykehuset, kan komme som planlagt.

Mediehenvendelser

Spørsmål som omhandler skadestedet, besvares av politiet.
Pressekontakt ved SUS: 477 00 999.


Det er iverksatt skallsikring av sykehuset. 

Skallsikring er sikring av et geografisk område eller en bygningsmasse. Hensikten er å regulere adgang i en beredskapssituasjon.

Vurderingene som ligger til grunn for å iverksette skallsikring, er for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Det kan være behov for å skjerme pasienter, pårørende eller egne medarbeidere, ha en forsterket adgangskontroll, trafikkregulering og/eller for å ivareta sykehuset sin drift og funksjoner.

Det er Vakt og sikring ved Stavanger universitetssjukehus som iverksetter skallsikring.