HELSENORGE

Øver seg på nytt liv med tolv mål uteområde

På Veksthuset Rogaland ønsker pasientene å bygge og forbedre relasjoner til samfunnet. Dette gjøres gjennom et tett fellesskap, hvor pasientene selv drifter rusbehandlingsinstitusjonen. Å ta vare på det store uteområdet er blant oppgavene.


Veksthuset på en høyde. Bilde.
Veksthuset Rogaland hviler på en høyde med en utrolig utsikt over sitt enorme uteområde. Foto: Svein Gabrielsen Lunde

- Dette er tiltak som skal forberede beboerne på å vende tilbake til et rusfritt liv, sier enhetsleder Kristin Sanne Mohn.

Og pasientene beviser år på år at de lykkes. Da Veksthuset Rogaland ble etablert ute på Skjæveland i 2011, ble det sagt at det var utfordrende at den store hagen ville bli holdt ved like. Men dette har pasientene motbevist år etter år. 

– Vi har brukt mye tid og energi på denne hagen - og har alltid noen som jobber ute. Vi synes vi har lyktes, og det er hagen et godt bilde på, sier enhetsleder Kristin Sanne Mohn. 


Den store hagen

Det er sjeldent pasienter ved Stavanger universitetsssjukehus (SUS) jobber så mye ute som de gjør ved Veksthuset.

– Arbeidet som skjer her er unikt. Sykehuset har andre avdelinger som har noen små uteområder til rådighet. Avdelingene har gjerne litt plantekasser og mulighet for prydplanter. Veksthuset har imidlertid tolv mål med hage, og de har gjort det skikkelig fint, sier Landgraff.

Beboerne selv sier at det å kunne jobbe ute på vår og sommer føles som et privilegium. De er delt opp i grupper på tre til fire beboere, som på omgang tar hånd om utearealet. En person i gruppen er arbeidsleder. De forklarer videre at de kan komme med innspill på hva som kan gjøres for å forbedre hagen, men at det kan ta tid før det kanskje bærer frukter. Forslaget må godkjennes av flere personer før det blir gjennomført. 

Den hierarkiske fremgangsmåten er en bevisst del av behandlingsprogrammet, hvilket skal hjelpe beboerne til å forstå at ting tar tid; behov kan ikke alltid kan tilfredsstilles og innfris umiddelbart. 

Harde bud 

Beboerne på Veksthuset har et krevende løp. De bor der fordi de vil endre på livet sitt. Behandlingen strekker seg over omtrent ett år, hvor de bor og lever på Veksthuset hele tiden.

Dagene fylles med arbeid. Bygget på Skjæveland driftes og vedlikeholdes av beboerne. De vasker blant annet gulv og rom, lager mat og vedlikeholder uteområdet.

Enhetsleder Kristin Sanne Mohn foran skilt av Veksthuset Rogaland. Bilde.

Enhetsleder Kristin Sanne Mohn innrømmer at beboerne kjører et hardt løp, men det er fordi ingen skal falle bakpå og miste all fremgang. Foto: Tollef Jacobsen.

– Dette gjør vi for å få trening på å stå på i egen jobb – på tross av motstand og vanskelige følelser som måtte oppstå – og utføre arbeidsoppgaver. Det er viktig å øve seg på å få tilbakemeldinger på både styrker og utfordringer, understreker Sanne Mohn. 

Sosiolog og miljøterapeut Christopher Rettedal Fardan legger til: 

Beboerne her går gjennom fire faser. Jeg er her om sommeren og hjelper til. Å se dem som starter i fase én det ene året, og er i fase fire det neste, er veldig givende. Utviklingen de har vist er ofte betydelig. De personene som gjerne var litt innesluttet og ikke satte grenser for seg selv, har plutselig full kontroll! 

Les mer om Veksthuset RogalandVeksthuset, brosjyre