Pasientreiser: Endringer for pasienter som reiser fra Sola kommune

Fra 3. juni overtar Sola Taxi transportøravtalen for rekvirert transport med start i Sola kommune. Dette inkluderer også flyplassen.

​Rutine ved ankomst Stavanger lufthavn Sola

Ved ankomst på flyplassen må pasienten ringe Sola Taxi på telefon 51 90 91 51, eller gå til en ledig Sola taxi på flyplassens drosjeholdeplass.

Pasientene må informere om at de har drosjerekvisisjon fra Pasientreiser. Det kan være flere pasienter som skal reise med samme drosje.

Pasientene dette gjelder vil motta informasjon på SMS.

Ingen endring i rekvirering

Det er ingen endringer i rekvireringen av transporten.