Personskade på byggeplassen til SUS2023

I dag kl 1440 hadde vi en hendelse med alvorlig personskade på sykehustomten i Stavanger.


Det var under heising og montering av metallrist i vannbad for store kjøretøyer at en medarbeider fikk metallristen over tærne på begge føtter.

Arbeidet ble stanset, førstehjelp igangsatt av kolleger og varsling gjennomført etter faste rutiner.

Medarbeideren er nå til behandling på sykehuset.

Det er avholdt debrief med involvert personell, Arbeidstilsynet er varslet og Politiet har vært på stedet for avhør av involverte.