HELSENORGE

Profilteam vinner kontrakt med nye Stavanger universitetssykehus

Det er stålprofildører og -vegger i glass som skal leveres fra Profilteam AS til det nye universitetssykehuset i Stavanger. Kontrakten har en verdi på vel 20 millioner kroner inkludert mva.

Profilteam

Profilteam

Profilteam er et av landets ledende selskaper innen dette feltet, og holder til på Ingeberg litt nord for bysentrum i Hamar kommune. 

Nå skal bedriften med ca 70 ansatte jobbe for det nye universitetssykehuset i Stavanger. Leveransen omfatter i overkant av 140 stålprofildører i glass og nærmere 600 m2 systemvegger med stålprofiler, glass og tettfelt.

- Det er fint å vinne dette oppdraget, vi har god erfaring med å levere denne type løsninger til store prosjekter. Nå ser vi frem til å samarbeide for å få på plass både dører og glassvegger som kommer både pasienter, ansatte og besøkende til gode, sier Knut Gjestvang, daglig leder i Profilteam AS.

Selskapet driver både med prosjektering, produksjon og montasje, og de vil koble på alle de tre avdelingene i forbindelse med oppdraget til nye SUS.  Selskapet leverer komplette løsninger av glasstak, glassfasader, dører, vinduer, inngangspartier i aluminium, stål og glass samt brann- og sikkerhetsprodukter i stål, aluminium og glass 

- Vårt hovedmarked er tradisjonelt østlandsregionen og sørover i landet. Men er det interessante prosjekter for oss andre steder ønsker vi absolutt å være med. At vi kan ta turen vestover i for dette prosjektet er både moro og en fin anerkjennelse for våre dyktige ansatte. Det blir fint å komme i gang med arbeidet for å planlegge, selve leveransen blir tidligst godt ut i 2021, sier Gjestvang.

Profilteam kommer til å sysselsette 6-8 personer med denne kontrakten.

- For oss er det godt å få inn en så kompetent partner på dette feltet. Vi ser at Profilteam har gjort tilsvarende leveranser på andre store prosjekter som Oslo Lufthavn Gardermoen, A-hus, Østfoldsykehuset og Campus Ås. Jeg er trygg på at de setter et erfarent team på jobben og ser frem til samarbeidet, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for nye SUS.