HELSENORGE

Prøvesvar forvekslet

Det ble i går, onsdag 3. november, sendt ut feil covid-19-prøvesvar. De det gjelder vil bli kontaktet fortløpende.

En intern svikt er årsaken til at 30 personer kan ha mottatt feil prøvesvar. Feilen ble fanget opp av laboratoriet sine interne kontrollrutiner.  

Dette betyr at personer kan ha fått beskjed om positivt (påvist) prøvesvar, når dette i utgangspunktet er negativt – og motsatt.

– Det er trist når slike feil skjer. For de det gjelder kan det oppleves som en ekstra belastning. Det ønsker vi selvsagt ikke å bidra til. Vi beklager på det sterkeste at dette har skjedd – både til de som er direkte berørt, og til de aktuelle kommunene, sier klinikksjef ved Klinikk for medisinsk service og ABK, Terje Bakkelund.

Han understreker at laboratoriet har gode systemer for internkontroll, og at slike feil skjer ytterst sjeldent.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi jobber nå med å ringe ut alle korrigerte prøvesvar. Laboratoriet tar kontakt med kommuneoverlegene i de respektive kommunene. Det er kommunen som kontakter de som har fått feil prøvesvar. Korrigerte svar sendes også ut via helsenorge.no i løpet av ettermiddagen.

Aktuelle sykehusavdelinger og sykehjem er allerede informert, og endelige prøvesvar blir kommunisert per telefon så fort dette foreligger.​