Psykiatri: Skal kvalitetssikre og redusere bruken av tvang

Midler fra Helsedirektoratet har gjort det mulig å starte et nytt prosjekt i spesialavdeling for voksne (SV) - en viktig jobb som skal bidra til å kvalitetssikre og redusere bruken av tvang i psykisk helsevern.

Medarbeidere fra spesialavdeling for voksne er samlet for å høre om et tilsvarende prosjekt ved Lovisenberg diakonale sykehus - som kan vise til en reduksjon på 85 prosent i bruken av mekaniske tvangsmidler. Klinikksjef på psykiatrisk avdelingen ved Lovisenberg, Martin Veland, delte deres erfaringer med entusiastiske medarbeidere i Stavanger. 

– Når man blir frisk skal man lære å leve med valgene man tok som syk. Jeg har selv opplevd episoder jeg skulle vært foruten. Kunne utageringen min vært forhindret, hadde jeg ønsket det. Det ligger mye god omsorg i riktig bruk av tvang, sier Geir Jensen, som er tidligere pasient. Nå jobber han som erfaringskonsulent i psykiatrien.

Tvangsmidler tas i bruk for å forhindre skade på pasient og ivareta sikkerheten til personalet.

– Kjernen her er riktig bruk. Vi kan ikke gå etter en null-visjon i bruken av tvang, men vi kan alltid bli bedre. Vi må ha en åpen holdning - og vi må lære av hverandre, sier klinikksjef for psykisk helsevern voksne, Helle Kristine Schøyen.

Redusert med 85 prosent

Til tross for nedgang i bruk av tvangsmidler det siste året, har Helse Stavanger fremdeles høye tall sammenlignet med andre helseforetak. Dette gjelder både vedtak om mekanisk tvang, skjerming og isolering.

– Vi ønsker å intensivere innsatsen, sier Schøyen, og understreker at dette er noe som er viktig for både pasientene, pårørende og også medarbeiderne i psykiatrien. – Det å klare og skape et samarbeid om behandling sånn at tvang unngås er motiverende for ansatte, men det skal også være trygt å gå på jobb.    

En viktig del av prosjektet er å se hva andre gjør andre steder i landet. Martin Veland, klinikksjef på psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg diakonale sykehus, besøkte derfor Stavanger for å fortelle om deres erfaringer fra et tilsvarende prosjekt - hvor de kan vise til et resultat der bruken av mekaniske tvangsmidler ble redusert med 85 prosent.

Prosjektet ved Lovisenberg hadde et mål om å ta i bruk alternative løsninger for håndtering av aggressiv og selvskadende atferd. Mekaniske tvangsmidler innebærer blant annet bruk av belter, remmer og isolasjon. De benyttet seg blant annet av miljøterapeutiske intervensjoner, veiledning på aggresjonsforebygging, deeskalerende teknikker og prosedyrer for konflikthåndtering i sitt arbeid.

Skal ikke påvirke andre vedtak

Målgruppen for prosjektet i spesialavdeling for voksne er voksne personer over 18 år med behov for innleggelse. Hovedmålet er å redusere antall vedtak om mekanisk tvang, skjerming og isolering uten at dette fører til økning i andre typer tvangsvedtak.

Spesialavdeling for voksne tar imot omkring 2500 akutte innleggelser i året. Rundt 30 prosent av disse tas imot på tvang. Avdelingen består av akutt mottaksposter, poster for affektive- og psykose lidelser, sikkerhetspost og alderspsykiatri.

Prosjektet vil ha en varighet ut 2017.


Sjeflege Kjetil Hustoft, klinikksjef for psykisk helsevern voksne, Helle Kristine Schøyen, og erfaringskonsulent Geir Jensen.