HELSENORGE

Psykisk helsevern: Disse tre legene fikk forskningspriser

Torgeir Gilje Lid ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning stakk av med prisen som årets formidler under psykisk helseverns forskningsdag. Miguel Germán Borda og Audun Osland Vik-Mo vant priser for sine forskningsartikler.

​De tre legene stakk nylig av med årets forskningspriser innen psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus - som ble delt ut under forskningsdagen i slutten av september. Hver pris er på 5000 kroner.

- Å få denne prisen synes jeg er veldig stas. Jeg er glad for å jobbe i et system som legger stor vekt på formidling av både forskning, erfaringer og fagutvikling, sier Gilje Lid.

Etterspurt formidler

Overlege og forskningsleder Torgeir Gilje Lid ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning fikk prisen som årets formidler. Her er litt av begrunnelsen:
 
"Torgeir er en etterspurt formidler innenfor temaet alkohol og helse, og han er aktiv i media både nasjonalt og lokalt. Torgeir er særlig flink til å formidle komplekse prosesser, slik at det blir forståelig for alle. Han innbyr til etisk refleksjon rundt at pasienten skal være en aktiv deltager i egne endringsprosesser."
 
Demens og Lewy-legemer
 
I tillegg fikk Miguel Germán Borda, lege og stipendiat ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) og Audun Osland Vik-Mo, avdelingsoverlege ved alderpsykiatrisk sengepost B1, priser for disse to forskningsartiklene om demens med Lewy-legemer:
 
  • Miguel Germán Borda: "Neuropsychiatric Symptoms and Functional Decline in Alzheimer’s Disease and Lewy Body Dementia.” Les artikkelen her.
  • Audun Osland Vik-Mo: "The individual course of neuropsychiatric symptoms in people with Alzheimer's and Lewy body dementia: 12-year longitudinal cohort study." Les artikkelen her.