"Røynebergsaken": Helse Stavanger uenig med den foreløpige rapporten

I den såkalte «Røynebergsaken» siterer Stavanger Aftenblad fra Statens helsetilsyns foreløpige rapport. Der uttales det at pasienten ikke burde fått permisjon fra sykehuset. Helse Stavanger har store innvendinger til dette.

I januar 2017 ble en mann i 50-årene ble funnet skadet i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune. Han ble erklært død på stedet kort tid etterpå. Personen som er siktet for drapet, var pasient ved Klinikk psykisk helsevern voksne og hadde permisjon fra sykehuset i tidsrommet da drapet skjedde.

Flere aviser siterer fra Statens helsetilsyns foreløpige rapport at pasienten ikke burde fått permisjon fra sykehuset. Men dette er ikke den endelige konklusjonen fra Statens helsetilsyn. Helse Stavanger har store innvendinger til flere av punktene  i den foreløpige rapporten.

Vanskelig å forutsi vold

Et av kjernepunktene i saken er om det er mulig å forutsi hvem som vil utøve vold mot andre. Voldsrisiko er svært vanskelig å forutsi på individnivå og Helsedirektoratet har anbefalte verktøy til støtte for slike vurderinger. Men bruk av verktøyene kan også føre til at pasienter uten voldsrisiko blir holdt igjen på tvang uten grunnlag. Det er til slutt et klinisk skjønn som ligger til grunn for om en skal gi permisjon eller ikke.

I forkant av denne permisjonen gjorde sykehuset flere vurderinger av voldsrisiko og vurderte at permisjonen kunne gis på gitte vilkår.

– Saken endte uendelig tragisk, og da er det enkelt å si at permisjonen ikke skulle vært gitt. Men Helsetilsynet skal ikke vurdere saken ut ifra resultatet, men om sykehuset, gitt de fakta vi hadde på det aktuelle tidspunktet, har utøvd et forsvarlig skjønn, sier Helle Schøyen, klinikksjef for Klinikk psykisk helsevern voksne.

Ikke grunnlag for reaksjon mot enkeltansatte

– Da sykehuset i januar 2017 fikk beskjed om at en av våre pasienter hadde begått et drap, meldte vi med en gang fra til Statens helsetilsyn, slik loven krever, fortsetter hun.

Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn rykket ut og var på tilsyn i Stavanger i begynnelsen av februar 2017. Her snakket de med aktuelle behandlere og ledelsen for Klinikk psykisk helsevern voksne.

– I avslutningsmøtet med de ansatte 7. februar konkluderte Helsetilsynet med at det ikke var grunnlag for reaksjoner mot enkeltansatte som følge av brudd på helsepersonelloven. Dette kommer også fram i Helsetilsynets foreløpige rapport, sier klinikksjefen.

Venter på endelig konklusjon fra Statens helsetilsyn

– Vi fikk tilsendt den foreløpige rapporten i juni i fjor. Denne foreløpige rapporten fikk vi mulighet til å kommentere, og i et brev til Statens helsetilsyn i august 2017 påpekte vi at vi er uenige i flere av punktene   og konklusjonene som trekkes, påpeker Schøyen.

Etter dette hørte Helse Stavanger ikke noe mer fra Statens helsetilsyn, før en ny sakkyndig vurdering ble sendt sykehuset i mai i år. Den nye vurderingen er foretatt etter at den foreløpige rapporten ble laget. Sykehuset har hatt flere kommentarer også til den nye vurderingen - og venter fortsatt på en endelig konklusjon fra Statens Helsetilsyn.


Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Stakkeland, mobil 950 75 547.