Schizofrenidagene: Nydelig samtale om livet og døden

Etter 30 år og 31 konferanser er det kanskje ikke riktig å spørre hva det nå er disse Schizofrenidagene går ut på? Et kort svar på et stort spørsmål kom nydelig fram i samtalen mellom Solveig Kloppen og Geir Sverre Braut. Mediekjendisen møtte fagpersonen og vi forsto alle hva som ble sagt og hva som ble formidlet - på og under linjene.

Mann og dame smiler mot kamera fra salen

Solveig Kloppen og Geir Sverre Braut snakket om blant annet følelser knyttet til sterke hendelser i livet. Men sammen utviklet de en samtale som var nær, god og pekte mot mulighetene. Godt gjort!

Det er all mulig grunn til å heie fram alle knyttet til Schizofrenidagene. Gjennom 30 år er det gjort en stor innsats for at psykisk helse stadig vekk heves høyt opp på dagsordenen. Deling av kunnskap, påfyll av forskning og praktisk erfaring krever både stor innsikt og forståelse av fagfolkene som skaper innholdet i en slik kjempestor (Nordens største i sitt slag) konferanse. Over 800 deltakere benket seg i storsalen i Stavanger Forum da konferansen åpnet onsdag.

Mistet mor og søster

Jeg klandrer ingen, men i denne fasen av livet mitt skulle jeg ønsket at jeg visste mer og kunne gjort mer, sa Solveig Kloppen på scenen i storsalen.

I samtalen med konferansens faglige leder, Geir Sverre Braut, fikk hun på en troverdig og fin måte fram mange av de spørsmålene hun og andre i samme situasjon vil stille seg. I løpet av en forholdsvis kort tidsperiode mistet Solveig Kloppen moren sin i kreft og søsteren begikk selvmord.

TV2-kjendisen fikk tydelig fram at hun med sin bakgrunn er like sårbar som alle oss andre. I denne sårbare situasjonen ligger det alltid en uvisshet - hva kunne man gjort annerledes? Geir Sverre Braut utfordret på dette spørsmålet, både henvendt til Solveig Kloppen, men også til alle oss i salen; hindrer taushetsbelagt informasjon at pårørende kommer tett nok på sine nærmeste? Braut ville ikke utfordre innholdet i det taushetsbelagte, men påpekte at det kunne ligge muligheter i å bruke noe av det konkrete sykdomsforløpet i samtale mellom fagpersonen og en pårørende.

Faglig påfyll og praksis

Det er et mål for en slik konferanse å bygge broer mellom de ulike områdene i psykiatrien, sier Geir Sverre Braut. 

Her er det viktig å finne en balanse mellom faglig påfyll og deling av erfaringer fra den daglige og praktiske behandlingsmessige delen. Det perspektivet må vi ta med oss videre, understreker Braut.

Samtalen mellom Solveig Kloppen og Geir Sverre Braut var bare en av de rundt 50 ulike og spennende programposterne deltakerne kan velge mellom. Schizofrenidagene har en bredde som spenner over en hel uke med alt fra det årlige møte mellom psyksisk helse og ungdommer i videregående skole til mindre og mer ad hock-møter på ettermiddag og kveld. Ungdomsdelen samlet over 3000 unge og måtte på grunn av interessen deles i to.

Fakta

Stressologi - nytt vitenskapelig område under utvikling. Er hovedtema på årets schizofrenidager - konferansen arrangeres for 31. gang.

Dette har faglig leder av årets schizofrenidager, Geir Sverre Braut sagt om fenomet stress:

  • Fenomenet stress gjennomsyrer psykisk helse på flere måter. I moderne kunnskap om psykisk helse spiller stress en helt sentral rolle.
  • Det kan handle om alvorlig traumatisk stress som vold og seksuelle overgrep i oppvekst, stresset som ligger i utenforskap, fattigdom og stigma og stresset mange opplever i et samfunn fokusert på prestasjoner og vellykkethet.
  • Noen forbinder stress i hovedsak med psykiske symptomer og tegn, slik som frykt og indre uro. Andre vil også legge vekt på kroppslige ytringer, som for eksempel skjelvinger eller magesmerter.
  • Verken helsearbeidere eller lekfolk synes å ha en samlende og kunnskapsbasert tilnærming til begrepet.