SESAM-konferansen: Samhandling på nye arenaer

De neste 30 årene vil antall eldre over 65 dobles, og eldre over 80 vil bli tre ganger så mange som i dag. Disse utfordringene samlet i år et rekordhøyt antall deltakere på SESAM-konferansen.

sesam-konferanse-2017.jpg

Senterleder ved SESAM, Ingelin Testad, under årets konferanse.

I år har responsen har vært enorm, og vi har hatt høyest antall deltakere noensinne. Dette er vi veldig stolt over, forteller en entusiastisk Ingelin Testad, senterleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM).

Se alle presentasjonene fra konferansen her.

Det var SESAM i samarbeid med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning som arrangerte SESAM-konferansen i Stavanger Forum 8.-9. juni i år.

De massive økningene i antall eldre vil påvirke alt og alle - fra helsevesen til næringsliv og frivillige organisasjoner, fra forskning til politikk, fra medisin til teknologi, sier Testad.

Lanserte Wise Age

Ifølge Testad vil det viktigste arbeidet fremover være kontinuerlig arbeid med brukerinvolvering gjennom den nylig etablerte plattformen Wise Age, som ble lansert 8. juni. Wise Age handler om å utvikle virkemidler for større involvering og engasjement hos brukerne, som er voksne personer over 65 år.

Et nytt kapittel har startet i SESAM sin historie, og gjennom Wise Age vil det arbeides kontinuerlig med blant annet følgende:

  • Øke kunnskapsnivået om aldring på tvers i samfunnet gjennom god kommunikasjon og bruk av relevante kanaler.
  • Søke nye former for samarbeid på tvers av sektorer og disipliner, som kan lede til ny innsikt og mer innovative løsninger.
  • Jobbe aktivt for å endre persepsjon og status på det å bli gammel.

Samarbeid med festival og hotell

Vi har allerede begynt å etablere nye møteplasser, men fremfor alt blir dette en oppgave vi skal gjøre sammen med brukerutvalget i Helse Stavanger og i hele regionen. Dette må vi gjøre sammen, sier Testad.

SESAM ønsker å utfordre etablerte sannheter og status quo, søke ny viten og kunnskap. Det innebærer blant annet å søke nye former for samarbeid på tvers av sektorer og disipliner.

Samarbeid med Gladmatfestivalen og pasienthotellet er to ferske eksempler på nye samarbeidsarenaer.

Gjennom samarbeid med Gladmatsfestivalen og Region Stavanger om felles seniorlunsj, fikk vi presentert Wise Age og muligheten til å delta i forskning, forteller Testad.

Nytt av i år er også at SESAM etablerer samarbeid med pasienthotellet St. Svithun og Nasjonalforeningen for folkehelsen om demensvennlig pasienthotell.

Prisutdeling

Under konferansen ble flere priser delt ut.

Praksisprisen: Praksisprisen gikk til "Kunstglede".

Publikumsprisen: Publikum falt for katten Kari-Kari