HELSENORGE

Slik blir AMK enda bedre på 113-samtaler

AMK Stavangerer en av seks vinnere av pasientsikkerhetsstipendet på Stavanger universitetssjukehus (SUS). De har jobbet systematisk for bedre 113-samtaler.

Dame ved data og dame og mann bak.

AMK Stavanger er en av dem som har gjort en god forbedringsjobb i 2018. Fra venstre ser du Odd Einar Lundervoll, ambulansearbeider og ressurskoordinator ved AMK, Mari Westergaard (sittende), ambulansearbeider/paramedic og ressurskoordinator AMK og Helene Lund, fagutviklingssykepleier ved AMK Stavanger.

– Våre operatører tar nødtelefoner hvor de tar vurderinger med bind for øyene. De er så nært, men samtidig så fjernt fra pasienten. Vi kommer inn i livet til folk under store kriser, der vi skal oppfatte, vurdere, sortere og gi instruksjoner til pårørende og publikum for å øke innringers evne til å gi førstehjelp, sier fagutviklingssykepleier ved AMK, Helene Lund.

Stress hos innringer og operatør forsinker og hindrer god behandling av pasienten.

– Dette stipendet betyr at vi får en mulighet til å gi operatørene mer faglig påfyll. Det er også en klapp på skulderen til alle våre dyktige og reflekterte operatører som mottar rystende og vanskelige nødsamtaler, fortsetter hun.

Trent på kommunikasjonen

For å bli bedre på 113-samtalene, så har AMK-operatørene trent på kommunikasjon og handling ved hjelp av simulering, debriefing, caser og lydloggjennomgang - og jobber hele veien for å ha et trygt miljø for diskusjon og refleksjon rundt nødsamtalene.

Og da kommer også resultatene.

– Vi ser er at det er mer rom for faglige, etiske og juridiske diskusjoner, samtidig som operatørene identifiserer og gir instruksjoner hurtig og korrekt og tar var på innringeren. Det er i tillegg en signifikant nedgang i oppstart av telefonveiledet hjerte- og lungeredning, sier hun.   

Tips til andre

Å engasjere medarbeiderne, åpne opp for refleksjon og eie sin egen faglige utvikling er nøkkelen til suksess.

– Skap et miljø som er åpent for diskusjon og refleksjon. Som fagutvikler sier jeg at min dør er alltid åpen, der alt fra en god latter til modige tårer kan deles, avslutter Lund.

Pasientsikkerhetsstipend:

 • deles ut til seks vinnere på SUS

 • ment som en påskjønning av det gode forbedringsarbeidet som er gjort


  Her er vinnerne i 2018:

  • AMK Stavanger for jobben med 113-samtaler
  • avdeling for medisinsk mikrobiologi som har utvidet åpningstidene sine
  • 2øst postoperativavdeling for jobben med kalde pasienter og overfylte blærer
  • kjøkkenavdelingen for kvalitetssikring av maten til pasientene
  • AMC2 og C1, avdeling for akutt og intensiv psykiatri og KPHV for nedgang i beltelegging
  • avdeling 4H for forbedring av tavlemøter