HELSENORGE

Slik blir fødetilbudet på SUS i sommer

I uke 25-32 vil fødeloftet og fødeavdelingen driftes sammen i fødeavdelingens lokaler i første etasje på sykehuset.

Wenche Sola Maudal og Ingebjørg Teigen Sinnes på fødeloftet
Avdelingsjordmor Wenche Sola Maudal og assisterende avdelingsjordmor Ingebjørg Sinnes Teigen på fødeloftet (Foto: Svein Lunde).
Grunnen er ferieavvikling blant personalet, og derfor færre jordmødre på jobb i denne perioden. Samtidig utvides antall rom på barselhotellet. 
 
– Denne ordningen gir høyere tetthet av jordmorkompetanse enn vi ville fått til uten å slå oss sammen, sier Marit Halonen Christiansen, leder for kvinneklinikken.  
Hun forteller at de har mange dyktige jordmødre, både nyutdannede og erfarne, men at de også har ledige stillinger.  
 
– For å sikre at vi til enhver tid tilbyr tryggest mulig fødselsomsorg, òg når vi skal avvikle ferie, har vi valgt å gjøre det på denne måten. Vi vil fremdeles ha normalfødselstilbudet fra fødeloftet – men uten utsikten fra 7. etasje.  

Fødeloftet er et jordmorstyrt fødetilbud, med mulighet for massasje, akup​unktur, lystgass og badekar, som til vanlig holder til i 7. etasje på sykehuset.  ​

Barselposten flytter ikke

Barselpost 7G, for kvinner og barn som av medisinske grunner ikke kan ha barseloppholdet på hotellet (og i de tilfellene det er fullt på hotellet) blir værende i 7. etasje. Det samme gjelder sengepost for kvinner som må legges inn i siste del av graviditeten​.​


OBS! Heisen fra underetasjene og døren inn til St. Svithun hotell er stengt fra kl. 22.00 til 06.00. Det betyr at det er lurt å parkere på samme plan som hovedinngangen i dette tidsrommet.​