HELSENORGE

Slik gir mikrobiologen raskere prøvesvar

Med utvidete åpningstider gir avdeling for mikrobiologi pasientene raskere svar og bedre behandling. Forbedringsarbeidet på avdelingen er en av seks vinnere av pasientsikkerhetsstipendet på Stavanger universitetssjukehus (SUS) i 2018.

Tre damer med diplom smiler

Fra venstre ser du kvalitetskoordinator Christina Matheson Mæland, spesialbioingeniør Anita Løvås Brekken og avdelingssjef Audhild Aarhus. Tildelingen av stipendet ble feiret med litt ekstra søtt i en lunsjpause. Det er planlagt en fagkveld senere i vår for å motivere til videre forbedringsarbeid.

– Avdelingen hadde tidligere kun åpent på dagtid og stengt på enkelte helligdager. Dette førte til at analyseringen av mange pasientprøver ikke ble startet på den dagen de ble tatt, positive blodkulturer og hurtigtester ble ikke behandlet på kveldene og vi var heller ikke tilgjengelig på telefon utover vanlig dagtid for spørsmål og råd om prøvetaking, prøvesvar og tolkning av disse, sier spesialbioingeiør Anita Brekken Løvås.

Avdeling for mikrobiologi så at noe burde gjøres, og ledelsen jobbet i flere år for å få på plass mer ressurser.

– Vi fikk to bioingeniørstillinger. Vi hadde mye opplæring, slik at flere medarbeidere kunne jobbe i vakter. I tillegg gjorde vi litt organisatoriske endringer. Vi startet med utvidete åpningstider september 2017, fortsetter hun.

Bedre for pasientene

Forbedringsarbeidet har gitt resultater:

 • De fleste prøver fra innlagte pasienter blir påbegynt den dagen de blir tatt.
 • Avdelingen utfører flere hurtigtester, slik at pasientene slipper å være smitteisolert unødvendig lenge.
 • Prøvesvarene kommer raskere til klinikeren, noe som igjen påvirker pasientbehandlingen - spesielt i forbindelse med antibiotikabehandling.
 • Åpningstidene er nå mandag til fredag fra åtte til 21, og lørdag, søndag og helligdager fra åtte til halv fire.

– Stipendet brukes som motivasjon til videre forbedringsarbeid. Det er også en belønning for de forbedringene som vi har fått til så langt med de ressursene vi har, legger Brekken til.

Løft utfordringene opp

Hun tipser om at det er viktig å diskutere utfordringer når de dukker opp og finne mulige løsninger.

– Store utfordringer som kan påvirke pasientene, må meldes i Synergi. Dermed blir utfordringer løftet et hakk opp og flere blir involvert i årsaksanalyser og problemløsninger til det beste for både medarbeidere og pasienter, avslutter Løvås Brekken.

Pasientsikkerhetsstipendet:

 • ​deles ut til seks vinnere på SUS
 • ment som en påskjønning av det gode forbedringsarbeidet som er gjort


Her er vinnerne i 2018:

 • ​​AMK Stavanger for jobben med 113-samtaler.
 • ​Avdeling for medisinsk mikrobiologi som har utvidet åpningstidene sine.
 • 2øst postoperativavdeling for jobben med kalde pasienter og overfylte blærer.
 • Kjøkkenavdelingen for kvalitetssikring av maten til pasientene.
 • AMC2 og C1, avdeling for akutt og intensiv psykiatri og KPHV for nedgang i beltelegging.
 • Avdeling 4H for forbedring av tavlemøter.