HELSENORGE

Stikker seg frem til Nye SUS

Blodprøvetaking på Nye SUS skal i hovedsak utføres av helsesekretærer. Bioingeniørene er allerede i gang med opplæring i prøvetaking på fem medisinske sengeposter.

Bioingeniører

Bioingeniørene Kjersti Sigurdsen og Maombi Mongane lærer fra seg det de kan.

- For oss er dette en stor og positiv tillitserklæring, og blodprøvetaking er faktisk en del av vår utdanning. Derfor er det fint å få gjøre disse oppgavene, sier Siv Hege Wik, avdelingssjef i avdeling for kontortjenester i mottaksklinikken. 

Rigger seg for fremtiden
Hver år utføres det 207.000 stikk i forbindelse med blodprøvetaking på SUS. Når Nye SUS åpner i 2024 skal helsesekretærene ta blodprøvene og prøvene sendes direkte til laboratoriet fra en av de 48 rørpoststasjonene i det nye sykehuset.

I Nye SUS blir det plassert rørpoststasjoner i tilknytning til de fleste ekspedisjoner/tun, totalt ca. 48 stasjoner. I hver etasje i sengeområdene blir det 4 rørpoststasjoner. 

Blodprøver tas 24/7 på SUS
Avgjørelsen om at andre enn bioingeniørene skulle ta blodprøvene på Nye SUS ble tatt i LG (ledergruppen) i desember i 2020. Blodprøvetaking på kliniske avdelinger skjer alle dager, hele døgnet, hele året. Hvordan man organiserer blodprøvetakingen har innvirkning på flyten på hele sykehuset, da blodprøver er en viktig del av diagnostikk og riktig pasientbehandling. 

Starter i god tid
For å klare å gjennomføre opplæring, trening og implementering i god tid før flytting er opplæringen av helsesekretærer (prøvetakere) på 5 sengeposter allerede startet. Dette er nytt for mange og det er krevende å få tid til opplæring og trening i prøvetaking i en travel hverdag.

Prioriterer og starter tidlig
- Vi jobber systematisk og begynner allerede klokken syv om morgenen med prøvetaking av de pasientene som haster og er prioritert. Da får vi unna mye, sier Wik.
 
- Når helsesekretærene selv tar prøvene, kan de for eksempel ta en del blodprøver midt på dagen, når det verste morgentrøkket er overstått. Vi trenger ikke lenger å vente på at bioingeniørene skal «gå runden». Det blir mer fleksibelt med den nye løsningen, sier Wik.

Sikrer god opplæring
Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) er ansvarlig for kurs og veiledning og Siv Hege Wik bistår med å bygge team på postene, slik at flere personer får kompetanse og trening i blodprøvetaking. Over 40 personer skal læres opp og samarbeidet med AMB er veldig godt. AMB deler sin kunnskap slik at helsesekretærene og helsefagarbeidere blir trygge og kompetente i møte med pasienter. 

210225 Blodprøve-stikk.jpg
Trygg på teknikken
- Erfaring gjør deg flinkere og tryggere. Bioingeniørene viser ulike teknikker og tilnærminger ift prøvetaking. Pasientene er også forskjellige, noen kan det være vanskelig å ta blodprøver av og da støtter vi oss på erfaringene de har, forklarer Wik.
Bioingeniørene setter også pris på å få dele sin kunnskap.

Raskere svar
- Vårt ønske er redusert tid til prøvesvar, raskere diagnostikk, som igjen kan føre til reduksjon i liggedøgn. Dette støtter de strategiske beslutningene SUS har tatt om effektive behandlingsforløp, kortidskonsept og tidlig utskrivning, sier Lene Mikkelsen, sjefsbioingeniør ved avdeling for medisinsk biokjemi på SUS. (foto over; Lene Mikkelsen)

Fint å være pilot mot nytt sykehus
- Å endre arbeidsrutiner og få inn nye oppgaver er ikke bare enkelt. Ved å takke ja til å være en pilot, får vi litt ekstra ressurser og kan jobbe mot nye løsninger. Alle er innforstått med at ting blir endret i nytt sykehus, sier Wik.

Ressursforskyvning
Wik og Mikkelsen ser for seg en gradvis overgang til at postsekretærene overtar ansvaret og forventer også en ressursforskyvning frem til Nye SUS åpner.  

- Dette blir helt topp, og vi sørger sammen for at den første posten som overtar ansvaret er godt i varetatt. Vi ser at medarbeiderne ønsker å stå i denne endringen og vi samarbeider godt, sier de to.

Prøvetakings-teknikk og kvalitet
- Ved å ha ansvar for teoretisk og praktisk opplæring i prøvetaking skal vi forsøke å luke bort såkalte pre-analytiske feil, som at prøveglassene er ikke blandet skikkelig eller fylt godt nok, forklarer Mikkelsen. Hun er imponert over hvordan folk håndterer endringene.

Evaluering og læring på vei mot 2024
- Vi har fått en super avdeling å samarbeide med, desentralisert blodprøvetaking ligger som et premiss for anskaffelse av rørpost på Nye SUS. Det er lagt til grunn at prøvetakingen i størst grad skal skje der pasienten er, på avdeling/post poliklinikk, og at rørpost skal sikre at blodprøver raskest mulig transporteres fra avdelingene og til laboratoriet. Underveis blir det evaluering og læring, slik at vi sikrer best mulig rutiner for blodprøvetaking når vi er på plass i nytt bygg i 2024, understreker Mikkelsen.