Stor prestisje og høy status i internasjonal pris som Jan Olav deler med alle flinke medarbeidere i psykiatrien

Overskriften til denne saken kunne vært omtrent slik: SUS er et forbilde, nasjonalt og internasjonalt, i tidlig-behandling av unge pasienter med psykoser! Men forskningssjefen er kledelig beskjeden. Jan Olav Johannessen peker i stedet på "de andre". Han har stor tillit og stolthet knyttet til kollegenes kapasitet og evne til å følge opp alle pasientene. Derfor vil en internasjonal prisutdeling på øverste hylle være et speilbilde på den aktiviteten som SUS står for på dette området.
Jan Olav Johannessen. Foto.
Det var i Boston, USA  9. oktober at forskningssjef Jan Olav Johannessen ble tildelt Richard J. Wyatts Award. IEPA, Early Intervention in Mental Health-konferansen står for den mest prestisjefylte prisen på dette området.

- Alle som har tatt del i det arbeidet TIPS har stått i siden etableringen av denne behandlingslinjen for psykose, har levert og er en deleier av denne prisen, sier Jan Olav Johannessen. Helt siden midten av 1990-tallet har fagpersoner, behandlere og ikke minst pasientene selv bidratt og delt erfaringer som hele tiden har sørget for en flott utvikling.

Kolleger rundt Jan Olav synes han er altfor beskjeden. De framhever også at mange har stått på og gjort en innsats, men uten Jan Olav Johannessens evner til å dra det store lasset i en bestemt retning, ville SUS og psykose-behandlingen aldri vært der den er i dag; helt i verdenstoppen.

Medarbeidere fra TIPS oppstilt i gangen. Foto.

Deler av TIPS-gjengen samlet i forbindelse med besøk fra Sverige våren 2017. F.v: Geir Jensen, Wenche Ten Velden Hegelstad, Jan Olav Johannessen, Inge Joa, Robert Jørgensen

Utenom TIPS-gjengen, trekker Jan Olav fram "Første-episode-psykoseposten" A3 på Våland, han peker på den betydningen Gausel og Engelsvoll har for oppfølgingen av pasienter samt PUT/RUPO (Psykiatrisk ungdomsteam) som viktige for resultatene i behandlingen av psykoser.

medarbeidere på sengepost A2 og A3 rundt et møtebord. Foto.

Medarbeidere på A3 og A2, spesialiserte sengeposter for affektive lidelser og psykose.

Men selv om Jan Olav er 67 år, er det ikke utsikter til at bålet brenner ut og at det blir ro i leiren. Så mye inspirerende å følge opp. Det som startet - i denne sammeheng - som en videre forståelse av nytten av tidlig behandling av psokoser, går nå inn i en ny fase. Pakkeforløpene kommer i psykiatrien og vil også favne om  pasienter der det er mistanke om en psykoselidelse.

I "fritiden" er han glødende opptatt av å etablere medisinutdanning i regionen i regi av UiS. Og når Jan Olav Johannessen trekker pusten og ser litt over kanten, vil han oppdage at det snart er november:
Altså Schizofrenidager i Stavanger. Hvem som for 29 år siden fant opp den konferansen, lar vi ligge i denne omgang.