Studiepermisjon med lønn og bindingstid for videreutdanning/masterstudie i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

For sykepleiere med bekreftet studieplass ved Universitetet i Stavanger er det nå mulig å søke om studiepermisjon med lønn og bindingstid for videreutdanning/mastergradsstudier i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AIO).

​Helse Stavanger har vedtatt å opprette avtale om lønn og bindingsavtale med 28 studenter. Fordelingen innen fagene: anestesi 5 studenter, intensiv 16 studenter og operasjon 7 studenter. Det innvilges permisjon med lønn i 3 semester. De som velger 4 semester mastergradsstudiet innvilges ulønnet permisjon siste semester med mulighet for å søke stipend

Hovedtrekkene i avtalene er at studenten ansettes i Helse Stavanger og gis permisjon for å gjennomføre studiet. Avtalen gjelder for tre semester. Det vil si den tid det tar å gjennomføre en videreutdannelse.

De som velger å ta en mastergrad over 4 semester vil også inngå avtale med varighet i 3 semester. Det vil bli gitt ulønnet permisjon for 4 og siste semester og gis anledning til å søke mastergradsstipend.  

Under studiet (3 semester) får studenten utbetalt 80% av lønn tilsvarende 100% stilling i henhold til ansenitet.

Studenten må i avtaleperioden forplikte seg til å jobbe i klinisk avdeling minimum 10 % fortrinnsvis helg. Dette tilsvarer jobb ca. hver 4 helg.

I tillegg må det jobbes 4 uker om sommeren mellom 2 og 3 semester.

Det utbetales 100 % lønn for dette arbeidet.

Helse Stavanger har vedtatt å opprette avtale om lønn og bindingsavtale med 28 studenter. Fordelingen innen fagene: anestesi 5 studenter, intensiv 16 studenter og operasjon 7 studenter. Det innvilges permisjon med lønn i 3 semester. De som velger 4 semester mastergradsstudiet innvilges ulønnet permisjon siste semester med mulighet for å søke stipend.

Sykepleiere som er ansatt i Helse Stavanger vil bli prioritert foran andre ved tildeling av undervisningsstillinger.

Sykepleiere med bekreftet studieplass ved UiS kan søke om å få inngå avtale om lønn under studie og påfølgende bindingstid til Helse Stavanger, via webcruiter:
Videreutdanning i anestesisykepleie
Videreutdanning i intensivsykepleie
Videreutdanning i operasjonssykepleie

Sykepleiere uten ansettelse i Helse Stavanger med bekreftet studieplass ved UiS har også anledning til å søke.

Søknadene vil bli vurdert fortløpende av FFU i samråd med ledere for aktuelle spesialavdelinger.  

Spørsmål angående søknad om lønn under utdanning, bindingsavtale med mer kan rettes til FFU ved Ole Christian Langlo, telefon 958 88 809.

 

Kontaktperson på spesialavdelingene


2M Intensiv: Hilde Konradsen/Gunhild Bjørnå 51 51 96 30

Medisinsk intensivovervåkning: Marit Salte 95 72 90 44

Anestesi: Astrid Høie Bøe 97 74 57 47, Reidun Johansen 48 14 19 55

Operasjon: Ingjerd Helleland, 90 76 15 07