SUS bytter ut bestillingsløsning - opplæring pågår for fullt

I april og mai er mange SUS-medarbeidere på kurs for å lære hvordan vi skal bestille varer framover. Fra 27. mai er det nye IT-systemet SAP S/4HANA på plass - og med det også nye arbeidsprosesser.

bilde av en gjeng med folk foran pc

Noen av dem som både er på og jobber med opplæring i det nye systemet: opplæringsleder i LIBRA, Sondre Munro Valheim (fra venstre), instruktør i LIBRA, Margot Viste, rådgiver i forsyningsavdelingen, Yngve Mathisen, instruktør i LIBRA, Vibeke Sævareid og Jens Petter Thoresen, ansvarlig for kostnadsstyring i SUS2023.

– Dette virker lovende. Vi har sett med spenning på at det skal komme en ny IT-løsning, men opplæringen virker bra. Og det er lett å finne frami SAP, så dette skal gå greit, sier Jens Petter Thoresen, ansvarlig for kostnadsstyring i SUS2023 og på innkjøpskurs denne mandagen i april.

Det nye IT-systemet innen innkjøp og varer er en del av LIBRA. LIBRA er innføringen av en felles måte å jobbe på og et nytt IT-system innen lager (L), innkjøp (I), budsjett (B), regnskap (R) og anskaffelse (A) i hele Helse Vest.

– Innføringen skjer i flere steg. Regnskapsdelen ble satt i gang hele Helse Vest fra 1. april, mens innkjøp og lager innføres 27. mai - og da kun på SUS foreløpig. De andre sykehusene kommer med etterhvert, sier Tor Albert Ersdal, som er økonomi- og finansdirektør på SUS og programeier for LIBRA sammen med driftsservicedirektør Ketil Helgevold.

Opplæringen tatt godt i mot

– Nå er vi godt i gang med opplæringen for det nye varesystemet og hittil er det gode tilbakemeldinger. Folk er engasjerte, interesserte og stiller spørsmål. Instruktørene, som selv er SUS-ansatte som har vært med på å teste løsningen det siste halvåret, har fått mye skryt, sier Sondre Munro Valheim, som er opplæringsansarlig for LIBRA på SUS.

Til sammen kurses altså rundt 600 medarbeidere i løpet av april og mai. Det er opplæring for lager- og forsyningsmedarbeidere, og godkjennere, rekvirenter og innkjøpere fra alle avdelingene.

Lederne kurses i mai

Alle som skal på kurs, vil få egen invitasjon eller beskjed fra nærmeste leder om dette. I tillegg vil rundt 300 ledere få opplæring i SAP-systemet i løpet av disse månedene. Til sammen vil over 1000 medarbeidere på SUS bli berørt av dette systemet på et eller annet vis.

Kursene som foregår nå er klasseromskurs. Men hele opplæringen i det nye varebestillingssystemet består av alt fra e-læringskurs til halvtimeskurs i aulaen til klasseromskurs på tre dager.