HELSENORGE

SUS er årets lærebedrift 2018

Stavanger universitetssjukehus (SUS) får prisen Årets lærebedrift 2018 av Rogaland fylkeskommune. Sykehuset har 82 lærlinger innen fem fag og over 100 veiledere. Glødende engasjement, systematisk arbeid over tid og støtte fra toppledelsen er en del av suksessformelen.  

Fra fødsel til død, fra glede til sorg. Lærlingene på SUS opplever alle livets fasetter. Dette er videoen Rogaland fylkeskommune har laget om lærlingene på SUS.

Administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne, mottok prisen under årets fag- og svennebrevutdeling i Stavanger torsdag kveld.

— Det er med stolthet jeg mottar prisen på vegne av hele organisasjonen og alle de dyktige medarbeiderne ved SUS. Dette er et bevis på at vi gjør mye riktig i opplæringen av lærlingene våre, og at systematisk arbeid over tid gir gode resultater, sier Inger Cathrine Bryne.

Dame på scenen foran mange lærlinger på rekke.

Administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne, mottok prisen torsdag kveld.

Størst i Rogaland

SUS er en foregangsbedrift når det gjelder fagopplæring og er med sine 82 lærlinger den største lærebedriften i Rogaland. De legger store ressurser i opplæringsordningen sin, blant annet med solid instruktøropplæring og inspirasjonsdager som gir lærlingene engasjerte, dyktige og ikke minst motiverte instruktører.

Lærlingekontoret ved SUS sørger for god oppfølging gjennom hele læretiden. Mer enn 100 instruktører og veiledere følger opp lærlingene, både dag og natt.

— Ressurspersoner får frigitt tid til å delta i nasjonalt utviklingsarbeid, blant annet ved å lage læreplaner i nye lærefag. Toppledelsen er tett på og opptatt av kvalitet - og at vi kan bli stadig bedre, sier faglig leder ved lærlingekontoret ved SUS, Margrete Eintveit.

Lærlinger i fem fagområder

SUS utmerker seg spesielt med flerfaglighet og tilbyr læreplasser i fag som også ligger utenfor kjerneoppgavene til sykehuset, tilsammen fem fagområder. Hvert år rekrutterer de mange nye lærlinger og lærekandidater. Det legges også til rette for at ufaglærte skal få dokumentert sin kompetanse gjennom praksiskandidatordningen.

Lærlingene får også mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser. Her har de oppnådd gode resultater, og har lærlinger som er både norgesmestre og europamestre. Opplæringsmodellen til SUS er nasjonalt kjent og høyt respektert blant andre helseforetak i landet.

— Vi får ofte henvendelser fra andre sykehus og helseinstitusjoner som ønsker å høre om opplegget vårt, avslutter Eintveit.