SUS søker ny administrerende direktør

- Vi søker etter er en strategisk og helhetstenkende leder som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle, sier styreleder Bjørn Erikstein.

Den administrerende direktøren vil i tillegg til å ha ansvaret for den daglige driften av SUS, også ha ansvaret for både videre planlegging, bygging og organisasjonsutvikling av nytt universitetssykehus.

Å videreføre satsingen på kvalitet og pasientsikkerhet vil, sammen med å styrke faglig utvikling i foretaket og å legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon, være noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene til den nye direktøren.

- Dette må være en av de mest spennende og utfordrende lederjobbene i Norge. Nå skal jeg sammen med resten av styret finne den beste kandidaten til å fylle denne viktige rollen, sier Erikstein.

Rekrutteringsprosess

Det er styret som har ansvar for tilsette ny administrerende direktør, og sak om den videre rekrutteringsprosessen ble behandlet i ekstraordinært styremøte 3. mars. Styret utnevnte følgende tilsetningsutvalg, som skal gjennomføre tilsettingsprosessen fram til det foreligger en endelig innstilling:

  • Bjørn K. Erikstein, styreleder
  • Christine Sagen Helgø, nestleder
  • Ivar Eriksen, styremedlem
  • Egil Olsen, styremedlem (ansattrepresentant)
  • Lars Kåre Kleppe, styremedlem (ansattrepresentant)

Tilsettingsutvalget skal legge fram sin innstilling for styret i Helse Stavanger HF, som tilsetter ny administrerende direktør.
 
Søknadsfrist for stillingen er 10. juni.