SUS2023 OU: -Fantastisk mulighet å være med på!

Det sier Øistein Rønneberg Mjelva, avdelingsoverlege i akuttmottaket på SUS. Han er en av deltakerne i et endringsprosjekt i regi av SUS2023 OU, som jobber med løsninger for nytt sykehus.

190516-akuttflyt Mjelva.JPG

Øistein Rønneberg Mjelva, avdelingsoverlege i akuttmottaket på SUS

- Jeg ser absolutt ting vi kan bli bedre på, både små og store ting, sier Mjelva.

Gjennom en hel dag i midten av mai var han og rundt 10 kolleger fra akuttmottaket flue på veggen hos seg selv. Ved å observere sin egen arbeidsplass «utenfra» fikk han litt distanse til sin egen jobb. Målet er å designe nye tjenester for nytt sykehus.

Flyten er en utfordring
- Dette er veldig bra. Nå har jeg fulgt andre profesjoner enn min egen og sett på hvordan de jobber og alle avbrytelsene de har i sin arbeidshverdag. En utfordring er flyten fra akuttmottaket og videre inn i sykehuset. Er det fullt på postene hoper det seg opp hos oss på akuttmottaket, sier Tone Selseng, vaktleder og sykepleier i akuttmottaket.

Pasientperspektivet
- Nå fikk vi se ting på en litt annen måte, samtidig som vi kunne følge alle yrkesgruppene og deres samhandling. Vi kunne også følge pasienten og virkelig ta innover oss pasientperspektivet. Det er jo det alt dreier seg om, understreker Mjelva.

- Jeg ser at det er godt samarbeid mellom lege og sykepleier i triageområdet. Der er det lett å kommunisere og ha overblikk, sier Selseng.

190516-akuttflyt team.JPG
Mange muligheter for endring
Allerede ser han at det er potensial for endring og mulige forbedringer. Kanskje særlig at ting kan gå raskere og med mer kvalitet for pasientene. Prosjektlederne fra SUS2023 OU som ledet workshopen fikk raskt fulle notatblokker å jobbe videre med.

Kompleks prosess
- Hensikten er å se på egen drift med nye øyne, det har vi ikke tid til i en hektisk hverdag. Det er interessant å reflektere rundt egne erfaringer opp mot forskning og erfaringer fra andre akuttmottak når vi skal se på nye og bedre løsninger for pasientflyten. Noe er «lavthengende frukt» løsninger som raskt kan settes ut i livet, andre funn må vi bruke mer tid på. Akuttmottaket er en utrolig kompleks del av sykehuset og det er spennende å jobbe sammen som et tverrfaglig team i dette arbeidet, sier prosjektlederne fra SUS2023 OU, Maria Endresen og Linda Halle Nordahl.

Å komme på rett spor i rett tid
- Det er veldig mye gåing frem og tilbake. Det er en del prosesser som ikke er effektive og noe som går på systemnivå som hindrer god samhandling. Vi må komme på rett spor i rett tid, sørge for at pasienten får behandling og kommer videre i systemet, påpeker Mjelva.

Vi må jobbe som ett team
For avdelingsoverlegen er det uvurderlig viktig at medarbeiderne får komme sammen og se på egne prosesser i et tverrfaglig prosjekt, der alle profesjoner bidrar.

- Alt henger i hop med alt. En gang i tiden kunne kanskje folk jobbe mer solo, men i dag handler alt om teamarbeid. Skal vi klare å løse oppgavene som et team, må vi se det som et team.

190516-akuttflyt på post.JPG