Tettere samarbeid mellom ortopeder og nevrokirurger gir bedre kvalitet i rygg- og nakkekirurgi

Den tverrfaglige spinalenheten ved SUS har blitt sertifisert som «Surgical Spine Centre of Excellence». Arbeidet har medført et tettere samarbeid mellom ortopeder og nevrokirurger.

– Denne sertifiseringen er viktig for kvalitetssikringen og viser at vi holder en høy internasjonal standard for rygg- og nakkekirurgien her på SUS, sier overlege Clemens Weber ved nevrokirurgisk avdeling.

Kirurger og ortopeder holder diplom og smiler. Foto.

Fra venstre: Knut Harboe, Anne Kristine Reve, Eric Franssen, Clemens Weber, Christian Amdahl, Benjamin Minh-Van Richoz, Maren Årrestad og Roald Baardsen

Tettere samarbeid

Ved SUS jobber ortopediske og nevrokirurgiske spinalkirurger tett sammen rundt pasienter med problemstillinger i rygg og nakke, både slitasjeforandringer, skader, infeksjoner, svulster og deformiteter.

– Vi opererer cirka 800 pasienter per år i rygg eller nakke. Sertifiseringen har medført et tettere samarbeid mellom ortopeder og nevrokirurger, og vanskelige operasjoner gjennomføres nå ofte sammen, sier Weber.

Enheten er den eneste tverrfaglige kirurgiske spinalenheten i Norge. Samarbeidet har også ledet til mer aktiv kvalitetssikring og forskning rundt spinale problemstillinger.

To behandlere i blå klær under en operasjon. Foto.

SUS har døgnberedskap for pasienter med akutte hode- og nakkeskader.

Eurospines sertifiseringsprogram setter en kvalitetsstandard for sykehus som tilbyr rygg- og nakkekirurgi, og SUS har vært representert i arbeidsgruppen som har utviklet sertifiseringsprogrammet.

Ortopeder og nevrokirurger ved SUS har over mange år har rapportert inn sine behandlingsresultater til Norsk kvalitetsregister for rygg- og nakkekirurgi. Dette var en stor fordel i sertifiseringsarbeidet. Resultatene fra registeret har ikke vist noe forskjell i behandlingsresultater, komplikasjoner og pasientrapporterte resultater.

Surgical Spine Centre of Excellence

Bakgrunnen for å etablere standarden er å vise frem eksepsjonelt gode helsetjenester - på tross av forskjellige nasjonale system. Standarden skal fremme kvalitet og samarbeid mellom ortopeder og nevrokirurger.

SUS er ett av fem sykehus i Europa som allerede ble sertifisert i pilotfasen høsten 2018 og det er flere som er i gang med prosessen, både i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Tsjekkia, Portugal, Belgia, Sveits. Sykehusene som er aktuelle for sertifiseringen må ha eksepsjonelt utstyr, personell, erfaring og kompetanse. De skal også være akuttsykehus med mulighet til nakke- og ryggkirurgi hele døgnet.

Den europeiske kvalitetssjekken har både blitt gjennomgått skriftlig, og ved et besøk på SUS i desember der de så på infrastruktur, samarbeid, utstyr, personal og døgnberedskap, antall operasjoner og vanskelighetsgrad, utdanning og forskning.