Til deg som har født – eller skal føde snart

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har innført tiltak under koronaepidemien, for å beskytte pasienter og medarbeidere best mulig mot smitte. Her er informasjon om hva du som fødende skal forholde deg til.

Til deg som er gravid eller skal føde

Denne saken er oppdatert 21. september 2021. Tiltakene under vurderes fortløpende ettersom smittesituasjonen endrer seg. Vi oppdaterer saken så fort det kommer endringer.

Digital omvis​ning på fødeavdelingen med tre jordmødre (video fra juni 2020).

Digital omvising på fødeloftet og barselpostene 7G og 7I, populært kalt barselhotellet (video fra august 2021)​

Ofte st​ilte spørsmål og svar om fødsel i koronasituasjonen (finnes både som video og tekstsak).

På FHI sin side til gravide kan du lese oppdatert informasjon til fødende om korona.

Alle gravide og partnere bør selvsagt gjøre det de kan for ikke å havne i karantene. Kvinneklinikken har laget nye retningslinjer for å ivareta trygg fødselsomsorg for alle pasienter, uavhengig av om en er i karantene, smittet eller helt vanlig.

Husk smittevernrådene

Vi må ha smitteverntiltak av hensyn til både pasienter og ansatte:

 • Du må være frisk - og ha god håndhygiene og hostehygiene.
 • Hold god avstand til andre. Det vil si minimum en meter i fellesområdene.
 • Hvis ikke det er mulig å holde avstand, så bruk gjerne munnbind.
 • Gravide og ledsager bør ha lav terskel for å teste seg i egen kommune ved luftveissymptomer - når poliklinisk kontroll eller terminen nærmer seg.

På føde- og barselavdelingen prøver vi så godt vi kan å legge til rette for at partner kan være med. Dere er to om å få barn, og partner skal få være med så mye som mulig.

Hvis partner ikke kan være med på grunn av karantene eller annet - og du som er gravid, er frisk og ikke i karantene selv, kan du ha en annen frisk ledsager.

Mer ro rundt amming

Vi må ha oversikt over hvem som har vært på besøk de siste 14 dagene, inkludert at disse er friske og utenfor karantene. Hittil i pandemien har vi i tillegg erfart at det er mer ro rundt amming og barseltiden når det er mindre besøk. Derfor er det kun partner eller annen ledsager som får være med mor i etterkant av fødselen. Vi åpner dessverre ikke for andre besøkende.

Under finner du retningslinjene som gjelder i de ulike situasjonene:

Jeg skal føde snart

Ultralyd, øyeblikkelig hjelp, andre polikliniske undersøkelser og innleggelse
Før du kommer inn på SUS, må du svare på en sjekkliste om koronavirussmitte (covid-19). Dette fyller du som skal til poliklinikkundersøkelse ut på helsenorge.no og får et råd der på hva du skal gjøre videre. 

Når du kommer til fødepoliklinikken, vil de spørre deg om du har gjort dette. Du skal kun fylle ut sjekklisten på helsenorge.no ved planlagte konsultasjoner.

Du kan bruke inngang 6 om du skal til fødepoliklinikken.​

Vi ber om at alle besøkende skal

 • utføre håndhygiene når du går inn på sykehuset og før du forlater det
 • holde minst en meter avstand til pasienter, medarbeidere og andre​

Ta kontakt med oss hvis du er i isolasjon, karantene eller kjenner deg syk, så kan vi gi deg ny time - eller finner en løsning om det er akutt.

Partner/ledsager

Kvinner som skal alle typer polikliniske undersøkelser ved fødeavdelingen eller poliklinikk, som for eksempel rutinemessig ultralydscreening, kan ha med frisk partner eller ledsager. Partner må fylle ut kartleggingsskjema for korona ved ankomst. 

Ta hensyn til gjeldende smitteverntiltak - og unngå opphopning i ventearealer og korridorer. Hvis det er mange pasienter som venter samme sted, så kan ledsager eller partner bli bedt om å vente utenfor til konsultasjonen starter.

Hvis partner er i karantene, kan du ta med deg en annen voksen ledsager - eller ha med partneren via facetime.

Hvis poliklinikktimen din ender i at du legges inn på fødeavdelingen fordi fødselen er i gang, så kan frisk partner eller ledsager komme og være med deg.

Vi kontakter deg hvis du får ny time
Vi må tidvis kontakte pasienter for å gi ny time. Dette betyr ikke at legen eller jordmoren din er syk, men de må kanskje gjøre andre oppgaver den dagen du hadde time. Hvis dette gjelder deg, så vil vi kontakte deg. Møt opp som vanlig hvis du ikke har fått noe annen beskjed (og er frisk).

Jeg skal føde nå


Tror du fødselen er i gang?
Det er viktig at du tar kontakt med fødeavdelingen hvis du har rier og skal føde.

Fødetelefonen: 51 51 92 09

Fødetelefonen er for akutte problemstillinger som gjelder svangerskap og fødsel. Si fra om du har påvist korona (covid-19), har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon. 

Hvis du lurer på noe i forbindelse med at du snart skal føde (og fødselen ikke har startet), så ta kontakt med egen lege, jordmor eller legevakt som du gjør normalt ellers.

Følge under fødsel

 • Alle friske kvinner får ha med en frisk ledsager når hun legges inn med rier og fødselen er i gang.
 • Hvis partneren din er syk eller i karantene, kan den ikke være med. Men da kan du ta med en annen frisk ledsager (så lenge du ikke er nærkontakt eller i karantene selv).
 • Hvis partneren er smittet med korona, så er sannsynligvis også du som er gravid, i karantene. Da må du ta kontakt med oss på telefon.
 • Hvis du som er gravid, har symptomer, men partner/ledsager er frisk, kan partner være med under fødsel. (Det er kun hvis den gravide er bekreftet med korona eller at partner er syk eller i karantene at partner ikke kan være med.)
 • Ved igangsetting av fødsel får partner være med hvis mor ligger på hotellet. Partner må være på hotellet til mor er i fødsel, det vil si at riene er i gang.

Hvis du har spørsmål om hva som gjelder for deg - og hvem som kan være med når for eksempel partner er i karantene - så må du ta direkte kontakt med fødeavdelingen på telefon.

Følge under keisersnitt

Hvis du skal ha planlagt keisersnitt, så kan den gravide ha med seg en frisk partner/ledsager på forberedelsen og under operasjonen.

Ved noen hastekeisersnitt kan det hende at partner/ledsager ikke får være med under operasjon. Dette var også vanlig praksis før korona. Dette avhenger av hastegrad på keisersnittet og hvilken type bedøvelse den gravide får.

Jeg har født - tida etterpå

Retningslinjer for barselavdelingen

Partner/ledsager kan komme på besøk til barselavdelingen.

Partner kan dessverre ikke bo på barselavdelingen, fordi vi ikke har enerom til alle. Dette gjaldt også før pandemien.

Vi ber om at disse restriksjonene fortsatt følges, for å hindre smitte: 

 • Tilstreb at samme person kan komme på besøk gjennom hele sykehusoppholdet.
 • Visittid vil være mellom klokken 9 og 21. Det vil ikke være begrensing i lengden på besøket.
 • Besøkende må kun oppholde seg på pasientens rom.
 • Husk god håndhygiene.​
 • Besøkende må tilstrebe å holde avstand på minst en meter til ansatte, andre pasienter og andre pasienters besøkende.​
 • Tiltakene gjelder også for fellesområder ved hovedinngangen. 

Vi anbefaler at mor og barn blir på sykehuset til alle nødvendige undersøkelser og observasjoner er gjort. Dette betyr i minst 48 timer.

Retningslinjer for barselhotellet

På barselhotellet er det vanligvis nok rom til at be​gge foreldrene kan overnatte på hotellet. Hvis det ikke er ledige dobbeltrom, så kan frisk partner leie enkeltrom i nærheten av mor sitt rom (til samme pris som om de hadde dobbeltrom).

Partner som ikke bor med mor på barselhotellet (7I), kan komme på besøk. Det er ingen tidsbegrensning på besøket. Da ber vi om at disse retningslinjene blir fulgt:

 • Bare en og samme person kan komme på besøk gjennom hele sykehusoppholdet.
 • Visittid vil være mellom klokken 9 og 21. Det vil ikke være begrensing i lengden på besøket.
 • Besøkende skal kun oppholde seg på pasientens rom.
 • Husk god håndhygiene.
 • Besøkende må tilstrebe å holde avstand på minst en meter til ansatte, andre pasienter og andre pasienters besøkende.
 • Tiltakene gjelder også for fellesområder ved hovedinngangen. 

Hotellet har buffet - og er selvfølgelig nøye med smittevern rundt matserveringen, som avstand, håndsprit og andre tiltak.

Nyfødt intensiv 3D

Begge foreldre til barn på nyfødt intensiv 3D kan være på avdelingen, men ikke på samme tid. Nærmere avtale gjøres direkte med avdelingen.

Information in English

To anyone who has given birth – or is due to give birth soon

Coronavirus: Frequently asked questions about childbirth – before, during and after

Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus epidemic in order to best protect patients and staff against infection. Here is some information about what prenatal and postnatal women should do.

Read updated information to pregnant women about the coronavirus at FHI.

Obviously all pregnant women and their partners should do everything they can to avoid ending up in quarantine. The Women’s Clinic has drawn up new guidelines designed to ensure safe maternity care for all patients, regardless of whether or not you are in quarantine, infected or completely healthy.

I am due to give birth soon

 • Ultrasound, emergencies and admissions

You can use entrance number 6 if you are going to "fødepoliklinikken". Everyone that has an appointment at the hospital, will be asked about symptoms before coming in.

You are allowed to have a partner attending consultations at the outpatient clinic (such as ultrasounds). If your partner can not attend, then you can bring an other person with you.

Please contact us if you are in isolation, quarantine or think that you are ill so that we give you a new appointment.

 • We will contact you if a new appointment is made for you.

Some of our staff may be in quarantine and we sometimes need to contact patients to make a new appointment. This does not mean that your doctor or midwife is ill, but that they may have other duties to perform on the day of your appointment.

I am about to give birth now

 • Do you think the birth has started?

It is important that you contact the Maternity Ward if you are having contractions and are about to give birth.

Maternity Ward phone line​: 51 51 92 09

Our Maternity Ward phone line is for acute conditions relating to pregnancy and birth.  Please tell us if you have been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in quarantine or isolation.

You are allowed to have a healthy partner when you are giving birth. If your partner can not attend, then you can bring an other person with you.

If you have any questions about your imminent birth (and it has not yet started), please contact your own doctor, midwife or A&E as you would otherwise normally do.

 • Accompaniment during birth

Healthy partners can attend births and C-sections. This does not include emergency C-sections. 

I have given birth - postnatal period

 • Guidelines for the Postnatal Ward and Postnatal Hotel

Partners are per permitted to visit their birthing partner at the maternity ward. 

Healthy partners are allowed to stay at the maternity hotel with the mother and baby. They can visit mother and baby if they are not staying at the hotel.

Follow these guidelines:

 • Only the same person can visit during the time the mother and baby are in the hospital between 9am and 9pm. You can stay as long as you want to in this period.
 • The visitor can only stay at the room of the mother.
 • Remember to wash your hands regulary.
 • The visitor must try to keep one meters distance from the employees, other pasients and the visitors of other patiens.​

We recommend that mother and baby stays at the hospital until all necessary examinations and observations are done.

Welcome to the Women’s Clinic.