Helsenorge

Til deg som har født – eller skal føde snart

Vi har fortsatt smitteverntiltak på føde- og barselavdelingene. Det er fordi vi ønsker å begrense risikoen for smitte til sårbare pasienter – som i stor grad fortsatt er uvaksinert. Det er også mye luftveisvirus i omløp nå.

Til deg som er gravid eller skal føde

Denne saken er oppdatert 18. januar 2022. Tiltakene oppdateres når det kommer endringer.

Digital omvis​ning på fødeavdelingen med tre jordmødre (video fra juni 2020).

Digital omvising på fødeloftet og barselpostene 7G og 7I, populært kalt barselhotellet (video fra august 2021)​

Ofte st​ilte spørsmål og svar om fødsel i koronasituasjonen (finnes både som video og tekstsak).

På FHI sin side til gravide kan du lese oppdatert informasjon til fødende om korona.

Kvinneklinikken har laget retningslinjer for å ivareta trygg fødselsomsorg for alle pasienter, uavhengig av nærkontakt eller isolasjon.

Egen fødepost for fødende som er smittet med covid-19

Kvinneklinikken oppretter en egen post for gravide som er smittet (men ikke veldig syke) med covid-19 og skal føde. Denne posten er lokalisert på fødeloftet. De fødende det gjelder vil tilbringe fødselen og barseltiden her. Alle andre fødsler vil nå foregå på fødeavdelingen. 

Gravide som er veldig syke på grunn covid-19 skal fortsatt behandles ved 2I, som er isolatenheten vår. ​

Forskning på gravide og covid-19

FHI: Ingen indikasjon for økt risiko for spontanabort etter koronavaksinen.​

Husk smittevernrådene

Vi har smitteverntiltak av hensyn til sårbare pasienter og våre medarbeidere.

 • Gravide og partner/ledsager bør ha lav terskel for å teste seg ved luftveissymptomer. Ved luftveissymptomer må du/dere ta PCR-test i egen kommune, det er ikke tilstrekkelig med negativ hurtigtest (antigen-selvtest). Grunnen til at vi ber både gravide og partner/ledsager med luftveissymptomer om å ta PCR-test før ankomst sykehuset, er fordi PCR-test har høyere følsomhet. Men husk at testing ikke skal forsinke helsehjelp. Ta kontakt med oss dersom du er usikker.
 • Gi beskjed til avdelingen i forkant dersom du har symptomer.
 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold gjerne god avstand til andre.

Gravide anbefales å vaksineres mot covid-19. Se råd til gravide og ammende på helsenorge.no​ (lenke). 

På føde- og barselavdelingen prøver vi så godt vi kan å legge til rette for at partner kan være med. Dere er to om å få barn, og partner skal få være med så mye som mulig.

Hvis partner ikke kan være med på grunn av isolasjon eller annet, og du som er gravid er frisk og ikke i isolasjon selv, kan du ha med en annen frisk ledsager.

Mer ro rundt amming

I pandemien har vi erfart at mindre besøk gir bedre forhold for å etablere amming og ro til å hvile etter fødsel. Selv om besøksrestriksjoner grunnet korona i utgangspunktet er avviklet, vil det kun være partner eller annen ledsager som får være med mor i etterkant av fødselen. Vi åpner dessverre ikke for andre besøkende per nå. Det er fordi det er forventet mye luftveisinfeksjoner i befolkningen. I tillegg er flere i pasientgruppen vår fortsatt uvaksinert.

Under finner du retningslinjene som gjelder i de ulike situasjonene:

Jeg skal føde snart

Ultralyd, øyeblikkelig hjelp, andre polikliniske undersøkelser og innleggelse

Før du møter til timen din på sykehuset, ber vi deg gå gjennom disse spørsmålene – og kontakter oss dersom noe av dette gjelder deg:

 • Har du aktiv koronavirus-smitte (covid-19) eller venter du på prøvesvar?
 • Har du vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19 de siste ti dagene?
 • Har du fått noen av disse symptomene i løpet av de siste ti dagene?
  • Feber
  • Hoste og/eller tungpust
  • Nedsatt lukte- og/eller smakssans
  • Sår hals  
Dersom du svarer «ja» på ett eller flere av disse spørsmålene, må du ta kontakt med avdelingen/poliklinikken i forkant av timeavtalen. 

Har du eller partner påvist korona de ti siste dagene, ber vi deg opplyse om dette slik at vi kan ivareta nødvendige smittevernrutiner når du kommer. Dette gjelder selv om du

Når du kommer til fødepoliklinikken, vil de spørre deg om du har gjort dette. Du skal kun fylle ut sjekklisten på helsenorge.no ved planlagte konsultasjoner.

Du kan bruke inngang 6 om du skal til fødepoliklinikken.

Vi ber om at alle besøkende

 • utfører håndhygiene når du går inn på sykehuset og før du forlater det
 • holder avstand til andre

Ta kontakt med oss hvis du er i isolasjon, er nærkontakt eller kjenner deg syk, så kan vi gi deg ny time - eller vi finner en løsning om det er akutt.

Partner/ledsager

Kvinner som skal på alle typer polikliniske undersøkelser ved fødeavdelingen eller poliklinikk, som for eksempel rutinemessig ultralydscreening, kan ha med frisk partner eller ledsager. Per i dag kan barn dessverre ikke være med.

Ta hensyn til gjeldende smitteverntiltak, og unngå opphopning i ventearealer og korridorer.

Jeg skal føde nå


Tror du fødselen er i gang?

Det er viktig at du tar kontakt med fødeavdelingen hvis du har rier og skal føde.

Fødetelefonen: 51 51 92 09

Fødetelefonen er for akutte problemstillinger som gjelder svangerskap og fødsel. Si fra om du har påvist korona (covid-19) eller venter på prøvesvar, har luftveissymptomer eller er definert som nærkontakt.

Hvis du lurer på noe i forbindelse med at du snart skal føde (og fødselen ikke har startet), ta kontakt med fastlege, jordmor eller legevakt som du gjør normalt ellers.

Følge under fødsel

 • Alle friske kvinner får ha med en frisk ledsager.
 • Hvis partneren din er syk eller definert som nærkontakt, kan partner ikke være med. Du kan da ta med en annen frisk ledsager.  
 • Hvis du som er gravid har symptomer, men partner/ledsager er frisk, kan partner være med under fødsel.
 • Ved igangsetting av fødsel får partner være med hvis mor ligger på hotellet.

Hvis du har spørsmål om hva som gjelder for deg, og hvem som kan være med når for eksempel partner er i isolasjon, ta direkte kontakt med fødeavdelingen på telefon.

Følge under keisersnitt

Hvis du skal ha planlagt keisersnitt, kan du ha med deg en frisk partner/ledsager på forberedelsen og under operasjonen.

Ved noen hastekeisersnitt kan det hende at partner/ledsager ikke får være med under operasjon. Dette var også vanlig praksis før korona. Dette avhenger av hastegrad på keisersnittet og hvilken type bedøvelse den gravide får.

Jeg har født - tiden etterpå

Retningslinjer for barselavdelingen

Frisk partner/ledsager kan komme på besøk til barselavdelingen.

Partner kan dessverre ikke bo på barselavdelingen, fordi vi ikke har enerom til alle. Dette gjaldt også før pandemien.

Vi ber om at disse restriksjonene fortsatt følges, for å hindre smitte: 

 • Tilstreb at samme person kan komme på besøk gjennom hele sykehusoppholdet.
 • Visittid er mellom klokken 9.00 og 21.00. Det er ikke begrensning i lengden på besøket.
 • Besøkende bør oppholde seg på pasientens rom.
 • Husk god håndhygiene.
 • Hold gjerne avstand til andre.


Retningslinjer for
barselhotellet

På barselhotellet er det vanligvis nok rom til at begge foreldrene kan overnatte på hotellet. Hvis det ikke er ledige dobbeltrom, kan frisk partner leie enkeltrom i nærheten av mor sitt rom (til samme pris som om dere hadde dobbeltrom).

Partner som ikke bor med mor på barselhotellet (7I), kan komme på besøk. Det er ingen tidsbegrensning på besøket. Da ber vi om at disse retningslinjene blir fulgt:

 • Bare en og samme person kan komme på besøk gjennom hele sykehusoppholdet.

 • Visittid er mellom klokken 9.00 og 21.00. Det er ikke begrensning i lengden på besøket.

 • Besøkende bør oppholde seg på pasientens rom.

 • Husk god håndhygiene.

 • Hold gjerne avstand til andre.

Hotellet har buffet, og er nøye med smittevern rundt matserveringen.

Nyfødtintensiv 3D

Begge foreldre til barn på nyfødtintensiv 3D kan være på avdelingen.

Information in English

To anyone who has given birth – or is due to give birth soon

Coronavirus: Frequently asked questions about childbirth – before, during and after

Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus epidemic in order to best protect patients and staff against infection. Here is some information about what prenatal and postnatal women should do.

Read updated information to pregnant women about the coronavirus at FHI.

I am due to give birth soon

 • Ultrasound, emergencies and admissions

You can use entrance number 6 if you are going to "fødepoliklinikken". Everyone that has an appointment at the hospital, will be asked about symptoms before coming in.

You are allowed to have a healthy partner attending consultations at the outpatient clinic (such as ultrasounds). If your partner can not attend, then you can bring an other person with you.

Please contact us if you are in isolation or think that you are ill so that we give you a new appointment.

I am about to give birth now

 • Do you think the birth has started?

It is important that you contact the Maternity Ward if you are having contractions and are about to give birth.

Maternity Ward phone line​: 51 51 92 09

Our Maternity Ward phone line is for acute conditions relating to pregnancy and birth.  Please tell us if you have been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in isolation.

You are allowed to have a healthy partner when you are giving birth. If your partner can not attend, then you can bring an other person with you.

If you have any questions about your imminent birth (and it has not yet started), please contact your own doctor, midwife or A&E as you would otherwise normally do.

 • Accompaniment during birth

Healthy partners can attend births and C-sections. This does not include emergency C-sections. 

I have given birth - postnatal period

 • Guidelines for the Postnatal Ward and Postnatal Hotel

Partners are per permitted to visit their birthing partner at the maternity ward. 

Healthy partners are allowed to stay at the maternity hotel with the mother and baby. They can visit mother and baby if they are not staying at the hotel.

Follow these guidelines:

 • Only the same person can visit during the time the mother and baby are in the hospital between 9am and 9pm. You can stay as long as you want to in this period.
 • The visitor can only stay at the room of the mother.
 • Remember to wash your hands regulary.

Welcome to the Women’s Clinic.