HELSENORGE

Til deg som har født – eller skal føde snart

​Jeg skal føde snart​

Vi ber deg ta kontakt med oss i forkant av ultralyd eller andre polikliniske timeavtaler dersom du

 • har covid-19 eller venter på prøvesvar
 • har smitte i egen husstand eller er definert som tilsvarende nær (eksempelvis kjæreste)

På den måten kan vi tilrettelegge for at timen din gjennomføres på en smittevernforsvarlig måte, eller vi kan finne en ny time til deg.   

Partner/ledsager er hjertelig velkommen til å være med, men må fylle de samme kriteriene over. Det er ikke anbefalt at barn er med på timen.

Du kan bruke inngang 6 når du skal til fostermedisinsk poliklinikk (tidligere fødepoliklinikken).

Hvis du lurer på noe i forbindelse med at du snart skal føde (og fødselen ikke har startet), ta kontakt med fastlege, jordmor eller legevakt som du ellers ville gjort. 

Jeg skal føde nå

Fødende med påvist covid-19 føder på egne rom tilrettelagt for smittehåndtering. 

Ta kontakt med fødeavdelingen hvis du har rier og skal føde, eller ved akutte problemstillinger.​

Fødetelefonen: 51 51 92 09

Vi ber deg også gi beskjed til oss dersom noe av dette gjelder for deg eller din partner/ledsager: 

 • Har covid-19 eller venter på prøvesvar
 • Har i løpet av de siste ti døgnene hatt smitte i egen husstand eller er definert som tilsvarende nær (eksempelvis kjæreste)
 • Har fått noen av disse symptomene i løpet av de siste ti døgnene:
  • Feber
  • Hoste og/eller tungpust
  • Nedsatt lukte- og/eller smakssans
  • Sår hals  

På den måten kan vi tilrettelegge for en trygg og god fødsel, og eventuelt gjøre klart rom og utstyr før dere kommer. Dere vil få veiledning når dere kommer dersom det er behov for det.

Følge under fødselen

Vi tilrettelegger for at partner/ledsager kan være med også når han/hun har fått påvist covid-19. Det er viktig at vi vet om dette før dere ankommer sykehuset.

Vi oppfordrer gravide og partner/ledsager til å ha lav terskel for å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer. Merk at testing ikke skal forsinke helsehjelp. Ta kontakt med oss dersom du er usikker.

Dersom du eller partner/ledsager får nyoppståtte symptomer når du skal føde, vil vi kunne tilby PCR-hurtigtest ved ankomst. 

Følge under keisersnitt

Hvis du skal ha planlagt keisersnitt, kan du ha med deg partner/ledsager på forberedelsene og under operasjonen. Vi tilrettelegger også for dette ved påvist covid-19.  

Ved noen hastekeisersnitt kan det hende at partner/ledsager ikke får være med under operasjonen. Dette avhenger av hastegrad på keisersnittet og hvilken type bedøvelse den gravide får. Dette var også vanlig praksis før pandemien.

Egne fødestuer for fødende med covid-19

Gravide som har covid-19, men som ikke er alvorlig syke, føder på fødestuer tilrettelagt for smittehåndtering. Disse rommene ligger ved fødeavdelingen og ved fødeloftet (7H). 

Barseltiden vil du tilbringe på barselavdeling 7G. 

Gravide som er veldig syke på grunn av covid-19, føder og behandles ved isolatenheten 2I. 

Les mer om fødeavdelingen

Les mer om fødeloftet

Jeg har født - tiden etterpå

Barselavdeling

Frisk partner/ledsager og friske søsken til den nyfødte kan komme på besøk til barselavdelingen. Partner kan dessverre ikke bo på barselavdelingen, fordi det ikke er enerom til alle. Dette gjaldt også før pandemien. 

Visittid for partner: kl. 09.00-21.00 alle dager. 
Visittid for søsken: kl. 17-18 på hverdager og kl. 14-15 i helgen. 


Barselopphold ved covid-19-smitte

Vi tilrettelegger for at frisk partner/ledsager til kvinner som er smittet med covid-19 og har født, kan komme på besøk etter fødselen.  

Barselhotell

På barselhotellet (7I) er det vanligvis nok rom til at begge foreldrene kan overnatte. Hvis det ikke er ledige dobbeltrom, kan partner leie enkeltrom i nærheten av mor sitt rom (til samme pris som om dere hadde dobbeltrom).

Frisk partner som ikke bor med mor på hotellet, kan komme på besøk. Friske søsken til den nyfødte kan også komme på besøk.

Visittid for partner: kl. 09.00-21.00 alle dager. 
Visittid for søsken: kl. 17-18 på hverdager og kl. 14-15 i helgen. ​

Les mer om barselhotellet

Nyfødtintensiv 3D

Begge foreldrene til barn på nyfødt intensiv 3D kan være på avdelingen.​

Les mer om nyfødt intensiv​

Information in English