Til deg som har født – eller skal føde snart

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har innført omfattende tiltak knyttet til koronaepidemien, for å beskytte pasienter og medarbeidere best mulig mot smitte. Her er informasjon om hva du som fødende skal forholde deg til.

Til deg som er gravid eller skal føde (oppdatert januar 2021)

Digital omvisning på fødeavdelingen med tre jordmødre (video fra juni 2020).Ofte stilte spørsmål og svar om fødsel i koronasituasjonen (finnes både som video og tekstsak).

Per 4. juni 20 er det ikke holdepunkt for at friske gravide blir lettere smitta eller mer alvorlig syke av korona (covid-19) enn befolkningen generelt. Det er heller ikke holdepunkt for at viruset smitter via morkake. Fødselen skjer som planlagt selv om du er smitta av viruset. Gravide med en tilleggssykdom, som for eksempel svangerskapsforgiftning eller svangerskapsdiabetes, kan bli mer alvorlig syke.

Alle gravide og partnere bør selvsagt gjøre det de kan for ikke å havne i karantene. Kvinneklinikken har laget nye retningslinjer for å ivareta trygg fødselsomsorg for alle pasienter, uavhengig av om en er i karantene, smittet eller helt vanlig.

Husk smittevernrådene

Vi må ha smitteverntiltak av hensyn til både pasienter og ansatte. Husk derfor at du skal være frisk, holde avstand til andre, god håndhygiene og hostehygiene - og godt humør.

På føde- og barselavdelingen prøver vi så godt vi kan å legge til rette for at partner kan være med. Dere er to om å få barn, og partner skal få være med så mye som mulig. Samtidig må vi ta hensyn til smittenivået i området vårt hele veien.

Hvis partner ikke kan være med på grunn av karantene eller annet - og du som er gravid, er frisk og ikke i karantene selv, kan du ha en annen frisk ledsager.

Mer ro rundt amming

Vi må ha oversikt over hvem som har vært på besøk de siste 14 dagene, inkludert at disse er friske og utenfor karantene. Hittil i pandemien har vi i tillegg erfart at det er mer ro rundt amming og barseltiden når det er mindre besøk. Derfor er det kun partner som får være med mor i etterkant av fødselen. Vi åpner ikke for andre besøkende.

Under finner du retningslinjene som gjelder i de ulike situasjonene:

Jeg skal føde snart

Ultralyd, øyeblikkelig hjelp, andre polikliniske undersøkelser og innleggelse
Før du kommer inn på SUS, må du svare på kartleggingsspørsmål om koronavirussmitte (covid-19). Dette fyller du som skal til poliklinikkundersøkelse, ut ved å logge deg inn på www.helsenorge.no. Når du kommer til fødepoliklinikken, vil de spørre deg om du har gjort dette. Du skal kun fylle ut screeningsskjemaet på helsenorge.no ved planlagte konsultasjoner.

Du kan bruke inngang 6 om du skal til fødepoliklinikken.

Kvinner som skal til alle typer polikliniske undersøkelser (som for eksempel ultralydundersøkelse), kan dessverre ikke ha med seg partner for øyeblikket (fra 8. januar 2021). Dette er fordi smittetrykket i vårt område er såpass høyt som det er nå. Dette gjelder både hvis du skal til planlagt ultralydkontroll, andre polikliniske undersøkelser eller hvis det er øyeblikkelig-hjelp-time det er snakk om. Hvis poliklinikktimen din ender i at du legges inn på fødeavdelingen, så kan frisk ledsager komme og være med deg.

Ta kontakt med oss hvis du er i isolasjon, karantene eller kjenner deg syk, så kan vi gi deg ny time - eller finner en løsning om det er akutt.

Vi kontakter deg hvis du får ny time
Vi må tidvis kontakte pasienter for å gi ny time. Dette betyr ikke at legen eller jordmoren din er syk, men de må kanskje gjøre andre oppgaver den dagen du hadde time. Hvis dette gjelder deg, så vil vi kontakte deg. Møt opp som vanlig hvis du ikke har fått noe annen beskjed (og er frisk).

Jeg skal føde nå


Tror du fødselen er i gang?
Det er viktig at du tar kontakt med fødeavdelingen hvis du har rier og skal føde.

Fødetelefonen: 51 51 92 09

Fødetelefonen er for akutte problemstillinger som gjelder svangerskap og fødsel. Si fra om du har påvist korona (covid-19), har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon. 

Hvis du lurer på noe i forbindelse med at du snart skal føde (og fødselen ikke har startet), så ta kontakt med egen lege, jordmor eller legevakt som du gjør normalt ellers.

Fødeloftet var samlokalisert med fødeavdelingen fra mars til august 2020 på grunn av koronasituasjonen, men er nå åpent som vanlig i syvende etasje.

Følge under fødsel
Alle friske kvinner får ha med en frisk ledsager under fødsel.

Hvis partneren din er i karantene, kan du ta med en annen frisk ledsager (så lenge du ikke er nærkontakt eller i karantene selv).

Hvis partneren er smittet med korona, så er sannsynligvis også du som er gravid, i karantene. Da må du ta kontakt med oss på telefon.

Hvis du har spørsmål om hva som gjelder for deg - og hvem som kan være med når for eksempel partner er i karantene - så må du ta direkte kontakt med fødeavdelingen på telefon.

Følge under keisersnitt

Hvis du skal ha planlagt keisersnitt, så kan den gravide ha med seg en frisk ledsager på forberedelsen og under operasjonen.

Ved hastekeisersnitt får ledsager ikke være med under operasjon. Dette var også vanlig praksis før korona.

Jeg har født - tida etterpå

Retningslinjer for barselavdelingen
Partner får ikke bo på barselavdelingen, fordi vi dessverre ikke har enerom til alle. Ved barselavdeling 7G er det per januar 2021 dessverre heller ikke mulighet for partner å komme på besøk.

Vi anbefaler at mor og barn blir på sykehuset til alle nødvendige undersøkelser og observasjoner er gjort. Dette betyr i minst 48 timer.

Retningslinjer for barselhotellet

På barselhotellet er det vanligvis nok rom til at begge foreldrene kan overnatte på hotellet. Hvis det ikke er ledige dobbeltrom, så kan frisk partner leie enkeltrom i nærheten av mor sitt rom (til samme pris som om de hadde dobbeltrom).

Partner som ikke bor med mor på barselhotellet (7I), kan dessverre ikke komme på besøk per januar 2021.

Fra 8. januar 2021 er det også verdt å merke seg at partner dessverre ikke kan dra hjem en tur under oppholdet. Da vil hen ikke kunne komme tilbake inn på barselhotellet. Dette må vi gjøre på grunn av det høye smittetrykket i området vårt.

Hotellet har startet opp igjen med buffet - og er selvfølgelig nøye med smittevern rundt matserveringen, som avstand, håndsprit og andre tiltak.

Nyfødt intensiv 3D

Begge foreldre til barn på nyfødt intensiv 3D kan være på avdelingen, men ikke på samme tid. Nærmere avtale gjøres direkte med avdelingen.

Information in English

To anyone who has given birth – or is due to give birth soon

Coronavirus: Frequently asked questions about childbirth – before, during and after Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus epidemic in order to best protect patients and staff against infection. Here is some information about what prenatal and postnatal women should do.

As at 4 th of June 2020 there is no evidence to suggest that healthy pregnant women are more easily infected by the coronavirus (Covid-19) than members of the general population and nor is it thought that the virus can be transmitted via the placenta. Your birth will take place as planned, even if you are infected with the virus.

Obviously all pregnant women and their partners should do everything they can to avoid ending up in quarantine. The Women’s Clinic has drawn up new guidelines designed to ensure safe maternity care for all patients, regardless of whether or not you are in quarantine, infected or completely healthy.

I am due to give birth soon

  • Ultrasound, emergencies and admissions

You can use entrance number 6 if you are going to "fødepoliklinikken". Everyone that has an appointment at the hospital, will be asked about symptoms before coming in.

You are not allowed to have a partner attending consultations at the outpatient clinic (such as ultrasounds).

Please contact us if you are in isolation, quarantine or think that you are ill so that we give you a new appointment.

  • We will contact you if a new appointment is made for you.

Some of our staff may be in quarantine and we sometimes need to contact patients to make a new appointment. This does not mean that your doctor or midwife is ill, but that they may have other duties to perform on the day of your appointment.

I am about to give birth now

  • Do you think the birth has started?

It is important that you contact the Maternity Ward if you are having contractions and are about to give birth.

Maternity Ward phone line.: 51 51 92 09

Our Maternity Ward phone line is for acute conditions relating to pregnancy and birth.  Please tell us if you have been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in quarantine or isolation.

If you have any questions about your imminent birth (and it has not yet started), please contact your own doctor, midwife or A&E as you would otherwise normally do.

  • Accompaniment during birth

Healthy partners can attend births and C-sections. This does not include emergency C-sections. 

I have given birth - postnatal period

  • Guidelines for the Postnatal Ward and Postnatal Hotel

Partners are now per january 2021 not permitted to visit their birthing partner at the maternity ward. 

Healthy partners are allowed to stay at the maternity hotel with the mother and baby. They can not visit if they are not staying at det hotel.

We recommend that mother and baby stays at the hospital until all necessary examinations and observations are done.

Welcome to the Women’s Clinic.