Til deg som har født – eller skal føde snart

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har innført omfattende tiltak knyttet til koronaepidemien, for å beskytte pasienter og medarbeidere best mulig mot smitte. Her er informasjon om hva du som fødende skal forholde deg til.

Ponizej wersa po polsku (polsk) - updated june 2020

Według informacji podawanych do dnia 04 czerwca 2020, nic nie wskazuje na to, że zdrowe kobiety w ciąży łatwiej zarażają się lub poważniej przechodzą chorobę, covid-19, niż inni. Nie ma informacji potwierdzających, że wirus przenosi się przez łożysko. Z tego względu porody odbywają się zgodnie z planem, nawet jeśli pacjentka jest zarażona wirusem covid-19. Ciężarne z dodatkowymi chorobami podczas ciązy, tak jak np. zatrucie ciążowe lub cukrzyca ciążowa, moga miec ciesze zachorowania.

Oczywistym jest, że wszystkie kobiety w ciąży i partnerzy powinni zrobić, wszystko co mogą, aby uniknąć kwarantanny. Oddział Ginekologiczno-Położniczy opracował nowe wytyczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas porodu dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy ktoś jest poddany kwarantannie, zarażony czy całkiem zdrowy.

Presja zakarzen w Norwegii i Rogaland jest obecnie niska. Niemniej jednak musimy utrzymać środki zapobiegania zakażeniom z korzyścią zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Pamiętaj zatem o odległości od innych, dobrej higienie rąk, dobrej higienie kaszlu i dobrym nastroju.

Na oddziale położniczym zezwalamy na wizyty partnerów. We dwoje macie zamiar mieć dzieci, a partnerzy powinni mieć możliwość uczestnictwa w jak największym stopniu. Jeśli partner nie może uczestniczyć przy porodzie z powodu kwarantanny lub z innego powodu, kobieta może mieć ze soba innego, zdrowego towarzysza.

Do tej pory w pandemii stwierdziliśmy, że w okresie karmienia piersią i macierzyństwa jest więcej spokoju, gdy jest mniej wizyt. Ponadto musimy mieć pogląd na kto odwiedza oddzial przez ostatnie 14 dni, w tym, czy są zdrowi i nie poddani kwarantannie. Dlatego wybieramy pozostanie przy tym że tylko partner mo że być z matką, i nie otwieramy się na innych gości.

Niedługo bedę rodzić

 • UZG, natychmiastowa pomoc i hospitalizacja

Wszyscy odwiedzający SUS otrzymują pytania ankietowe na temat zakażenia koronawirusem (covid-19) przed wejściem do poczekalni lub pokoju egzaminacyjnego.

Możesz użyć wejścia numer 6, jeśli idziesz do poradni położniczej.

Kobiety idące na badanie ultrasonograficzne mogą przyjść z partnerem. Ponieważ zarówno pacjentka, partner, jak i położna (lub lekarz) będą przebywać w odległości mniejszej niż dwa metry od siebie przez ponad 15 minut, partner musi zostać sprawdzony za pomocą pytań ankietowych w taki sam sposób, jak badana kobieta. Dopóki nie otrzymamy skutecznego elektronicznego rozwiązania tego problemu, prosimy o cierpliwość.

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś w izolacji, poddana kwarantannie lub źle się czujesz, a my możemy dać ci nowy termin wizyty.

 • W przypadku zmiany ustalonej wcześniej daty/godziny wizyty u lekarza/poło ż nej,skontaktujemy się z Tobą

To nie oznacza, że twój lekarz lub położna så chorzy, ale ze mogą oni wykonywać inne zadania dniu, w którym miałeś uzgotdnioną wizyte. Jeśli dotyczy to Ciebie, skontaktujemy się z Tobą. Przyjdz na wizyte jak zwykle, jeśli nie zostałaś wcześniej powiadomiona (i jesteś zdrowa).

Teraz bedę rodzić

 • Czy czujesz, że poród się zaczął?

W przypadku pojawienia się skurczy i/lub rozpoczęcia się akci porodowej kontaktuj się z oddziałem położniczym.

Telefon: 51 51 92 09

Numer telefonu podany wyżej, służy do kontaktu w nagłych przypadkach związanych z ciążą i porodem. Podczas rozmowy podaj nasętpujące informacje:

 • czy masz pozytywny wynik na korona wirusa (covid-19),
 • masz objawy ze strony układu oddechowego np, kaszel, katar, duszność
 • jesteś poddany kwarantannie lub izolacji
 • miałes bliski kontakt z osobą zarażoną

Jeśli masz pytania na temat zblizającego się terminu porodu (a poród jeszcze się nie rozpoczął), skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, położną lub SOR (legevakt), jak zwykle.

 • Osoba towarzysz ą ca podczas porodu i cięcia cesarskiego

Każdej zdrowej pacjentce może towarzyszyć jedna zdrowaosoba (partner lub inna osoba - w przypadku kwarantany lub zachorowania partnera).

Jeśli planowane jest cięcie cesarskie, od 24 kwietnia 2020 r. w Rogaland występuje niższe czestotliwosc zakazen. Zatem kobieta w ciąży może zabrać ze sobą zdrowego towarzysza do przygotowania i podczas operacji.

W przypadku nagłego cięcia cesarskiego, osoba towarzysz ą ca nie może być obecna podczas operacji.

Po porodzie

 • Zasady obowiazujące na oddziale poporodowym i hotelu poporodowym.

Partner nie może nocowac na oddziale poporodowy, ponieważ nie mamy miejsca dla wszystkich. Partner może odwiedzać zgodnie z powyższym opisem.

W hotelu poporodowym, partnerzy powinni przebywać w SUS przez cały czas pobytu, aby zmniejszyć liczbę punktów kontaktowych. Zalecamy, aby matka i noworodek pozostały w szpitalu do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych badań i obserwacji, co oznacza co najmniej 48 godzin.

Witamy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Information in English - updatet october 2020

To anyone who has given birth – or is due to give birth soon

Coronavirus: Frequently asked questions about childbirth – before, during and after

Stavanger University Hospital (SUS) has introduced comprehensive measures relating to the coronavirus epidemic in order to best protect patients and staff against infection. Here is some information about what prenatal and postnatal women should do.

As at 4 th of June 2020 there is no evidence to suggest that healthy pregnant women are more easily infected by the coronavirus (Covid-19) than members of the general population and nor is it thought that the virus can be transmitted via the placenta. Your birth will take place as planned, even if you are infected with the virus.

Obviously all pregnant women and their partners should do everything they can to avoid ending up in quarantine. The Women’s Clinic has drawn up new guidelines designed to ensure safe maternity care for all patients, regardless of whether or not you are in quarantine, infected or completely healthy.

I am due to give birth soon

 • Ultrasound, emergencies and admissions

You can use entrance number 6 if you are going to "fødepoliklinikken". Everyone that has an appointment at the hospital, will be asked about symptoms before coming in.

A loved one or partner may attend consultations at the outpatient clinic (such as ultrasounds) if he or she is healthy (from Monday 08 June). 

Please contact us if you are in isolation, quarantine or think that you are ill so that we give you a new appointment.

 • We will contact you if a new appointment is made for you.

Some of our staff are in quarantine and we sometimes need to contact patients to make a new appointment. This does not mean that your doctor or midwife is ill, but that they may have other duties to perform on the day of your appointment.

I am about to give birth now

 • Do you think the birth has started?

It is important that you contact the Maternity Ward if you are having contractions and are about to give birth.

Maternity Ward phone line.: 51 51 92 09

Our Maternity Ward phone line is for acute conditions relating to pregnancy and birth.  Please tell us if you have been diagnosed with the coronavirus (Covid-19), are suffering from respiratory symptoms or are in quarantine or isolation.

If you have any questions about your imminent birth (and it has not yet started), please contact your own doctor, midwife or A&E as you would otherwise normally do.

 • Accompaniment during birth

Healthy partners can attend births and C-sections. This does not include emergency C-sections. 

I have given birth - postnatal period

 • Guidelines for the Postnatal Ward and Postnatal Hotel

Healthy partners are now permitted to visit their birthing partner at the maternity ward. 

Healthy partners are now allowed to stay at the maternity hotel with the mother and baby. 

We recommend that mother and baby stays at the hospital until all necessary examinations and observations are done.

Welcome to the Women’s Clinic.

Other languages (dari, arabisk, tigrinja, somali) - updated june 2020

برای شما که زایمان کردهاید یا بزودی زایمان میکنیدزاليك يا من أنجبت طفلك أو كنت على وشك الولادة قريباًሓበሬታ ንሓራሳት-ወይ ክሓርሳ ዝቐረባ

Ku socota haweenka ilmo dhalay – ama xilli dhow dhali doonta

3. juli 2020

 


Til deg som er gravid eller skal føde - oppdatert oktober 2020

Bli med på en digital omvisning på fødeavdelingen med tre av jordmødrene ved avdelingen - Mari Risa, Maria Mellemstrand og Susann Støldal Ågesen (video).

Se mer utfyllende svar på ofte stilte spørsmål rundt fødsel i koronasituasjonen (finnes både som video og tekstsak) her.

Per 4. juni 20 er det ikke holdepunkt for at friske gravide blir lettere smitta eller mer alvorlig syke av korona (covid-19) enn befolkningen generelt. Det er heller ikke holdepunkt for at viruset smitter via morkake. Fødselen skjer som planlagt selv om du er smitta av viruset. Gravide med en tilleggssykdom, som for eksempel svangerskapsforgiftning eller svangerskapsdiabetes, kan bli mer alvorlig syke.

Alle gravide og partnere bør selvsagt gjøre det de kan for ikke å havne i karantene. Kvinneklinikken har laget nye retningslinjer for å ivareta trygg fødselsomsorg for alle pasienter, uavhengig av om en er i karantene, smittet eller helt vanlig.

Vi må opprettholde smitteverntiltak av hensyn til både pasienter og ansatte. Husk derfor avstand til andre, god håndhygiene, god hostehygiene og godt humør.

På føde- og barselavdelingen tillater vi besøk av partner. Man er to om å få barn, og partner skal få være med så mye som mulig. Dersom partner ikke kan være med grunnet karantene eller annet, kan en ha en annen frisk ledsager.

Hittil i pandemien har vi erfart at det er mer ro rundt amming og barseltiden når det er mindre besøk. I tillegg må vi ha oversikt over hvem som har vært på besøk siste 14 dager, inkludert at disse er friske og utenfor karantene. Vi velger derfor å holde på at kun partner får være med mor og åpner ikke for andre besøkende.

Under finner du retningslinjene som gjelder i de ulike situasjonene:

Jeg skal føde snart

Ultralyd, øyeblikkelig hjelp og innleggelse
Alle besøkende på SUS får kartleggingsspørsmål om koronavirussmitte (covid-19) før de kommer inn i ventesone eller undersøkelsesrom.

Du kan bruke inngang 6 om du skal til fødepoliklinikken.

Kvinner som skal til ultralydundersøkelse kan ha med seg en partner (fra mandag 8. juni). Fordi både pasient, partner og jordmor (eller lege) vil oppholde seg under to meter fra hverandre i mer enn 15 minutter, må partner screenes med kartleggingsspørsmål på samme måte som kvinnen som skal undersøkes.

Ta kontakt hvis du er i isolasjon, karantene eller kjenner deg syk, så kan vi gi deg ny time.

Vi kontakter deg hvis du får ny time
Vi må tidvis kontakte pasienter for å gi ny time. Dette betyr ikke at legen eller jordmoren din er syk, men de må kanskje gjøre andre oppgaver den dagen du hadde time. Hvis dette gjelder deg, så vil vi kontakte deg. Møt opp som vanlig hvis du ikke har fått noe annen beskjed (og er frisk).

Jeg skal føde nå


Tror du fødselen er i gang?
Det er viktig at du tar kontakt med fødeavdelingen hvis du har rier og skal føde.

Fødetelefonen: 51 51 92 09

Fødetelefonen er for akutte problemstillinger som gjelder svangerskap og fødsel. Si fra om du har påvist korona (covid-19), har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon. 

Hvis du lurer på noe i forbindelse med at du snart skal føde (og fødselen ikke har startet), så ta kontakt med egen lege, jordmor eller legevakt som du gjør normalt ellers.

Fødeloftet har vært samlokalisert med fødeavdelingen siden mars 2020 på grunn av koronasituasjonen, men i august 2020 flytter fødeloftet igjen opp i syvende etasje og er fra da av åpent som tidligere.

Følge under fødselen og keisersnitt
Alle friske kvinner får ha med en frisk ledsager under fødsel.

Hvis partneren din er smittet av korona, eller er i karantene, kan du ta med en annen frisk ledsager.

Hvis du skal ha planlagt keisersnitt, så er kan den gravide (fra 5. juni 2020) ha med seg en frisk ledsager på forberedelsen og under operasjonen.

Ved hastekeisersnitt får ledsager ikke være med under operasjon. Dette var også vanlig praksis før korona.

Jeg har født - tida etterpå

Retningslinjer for barselavdelingen og barselhotellet
Partner får ikke bo på barselavdelingen, fordi vi dessverre ikke har enerom til alle. Men partner får komme på besøk som beskrevet over.

Vi anbefaler at mor og barn blir på sykehuset til alle nødvendige undersøkelser og observasjoner er gjort, dette betyr minst 48 timer.

På barselhotellet er det vanligvis nok til at begge foreldrene kan overnatte på hotellet. Hvis det ikke er ledige dobbeltrom, så kan frisk partner leie enkeltrom i nærheten av mor sitt rom til samme pris som om de hadde dobbeltrom. Hvis det i enkelte tilfeller ikke er romkapasitet nok på hotellet til at partner kan overnatte, så kan frisk partner komme på besøk på dagtid.

Det er fortsatt kun partner som kan komme på besøk på hotellet. Hvert besøk må avtales med avdelingen i forkant. Hvis for eksempel partneren reiser hjem en tur, så må hen avtale når hen skal tilbake og ha med kartleggingsskjema for covid-19.

Hotellet har startet opp igjen med buffet - og er selvfølgelig nøye med smittevern rundt matserveringen, som avstand, håndsprit og andre tiltak.

Velkommen til kvinneklinikken!