HELSENORGE

Tjosevik årets sykepleier og Eielsen årets sykepleierleder

Norsk Sykepleierforbund Rogaland har kåret årets sykepleier og årets sykepleierleder for 2020. Begge vinnerne jobber ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

På den internasjonale sykepleierdagen går årets sykepleier-tittel i Rogaland til traumekoordinator i akuttmottak ved SUS, Kjell Egil Tjosevik. Tone Lise Eielsen, som er fag- og avdelingsleder for LAR Øst ved avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige ved SUS, ble kåret til årets sykepleierleder.

De er begge foreslått som prisvinnere av kolleger og kåret til vinnere av NSF Rogaland.

tre personer smiler med munnbind

Tjosevik var en overrasket og fornøyd prisvinner - her sammen med kona og prisutdeler Riise fra NSF Rogaland.

to damer smiler mot kamera

Eielsen ble overrasket av NSF Rogalands Riise på jobb tidligere denne uka.

Engasjert og kunnskapsrik

Tjosevik er utdannet operasjonssykepleier, men har også en spesialutdannelse og en pedagogisk utdannelse. Han har vært i yrket i hele 44 år og ansatt i akuttmottaket i en årrekke. Traumekoordinatoren er kjent som en engasjert og kunnskapsrik person - og bidrar sterkt til både fagutvikling og miljø i akuttmottaket.

- Jeg har jobbet mest med akuttmedisin, men også med opplæring av helsepersonell. I akuttmottaket har jeg hatt en fantastisk tid - både kollegialt og faglig. Det har vært en tid med stor trivsel i et spennende yrke blant kjekke kolleger i ulike funksjoner. Det er bare så synd at jeg ikke kan fortsette i mange år til! Det er en stor glede å få gå på jobb, sier prisvinner Tjosevik.

Lederskapet legges merke til

Eielsen har lang erfaring innen rusfeltet og har sikret høy sykepleiekompetanse i et tverrfaglig behandlingsmiljø, der brukerne kan ha alvorlige rusproblemer - i tillegg til psykiske og somatiske lidelser. Hun evner å se helhet og sammenheng i brukernes problemer. Hennes lederskap blir lagt merke til både blant brukerne, medarbeiderne og samarbeidspartnerne.

Selv har hun definert ledelse som Le, Del og Se. Dette viser hun daglig i jobben som leder for Lar Øst.

Overrasket med blomster og kunst på jobb

Begge ble koronavennlig overrasket av NSF Rogaland - med fylkesleder Aud Hølland Riise i spissen - med blomster, kunst og gode kolleger til stede. Og begge ble veldig glade og overrasket over den fortjente prisen.

- Plutselig stod det en hel flokk av mine kolleger og viftet med norske flagg på akuttrommet. Jeg forstod ingenting og nølte med å gå inn. Da jeg også så min ektefelle stå der inne, forstod jeg enda mindre. Jeg ble tatt fullstendig på senga. Men det var og kjempekjekt at mine kjekke kolleger hadde nominert meg til en slik heder. At min ektefelle fikk være med var ekstra kjekt. Etter en lenger periode med alvorlig sykdom,  greier vi nå å se lyst på framtiden. Dette var inspirerende og til stor glede, sier Tjosevik etter overraskelsen.

Les hvorfor akkurat disse to vant hos NSF Rogaland.