Undersøkelse: Er du pårørende til en person med psykose eller bipolar lidelse?

Vi trenger mer kunnskap om hvordan pandemier som koronautbruddet påvirker situasjonen til dere
som er pårørende for en person med psykose- eller bipolar lidelse. Dine svar vil kunne påvirke utformingen av våre fremtidige tjenestetilbud.

Delta i spørreundersøkelsen her

Vi vil be deg om å svare på en del spørsmål om hvordan koronautbruddet har påvirket din rolle som pårørende i hverdagen; psykisk, økonomisk og i relasjonen til ditt familiemedlem.

Det vil ta 5-10 minutter å besvare spørsmålene. Undersøkelsen er anonym. Det vil derfor ikke bli gitt noen personlig oppfølging til deg basert på undersøkelsen.

Les mer på www.tips-kompetansesenter.no