HELSENORGE
Presseorientering 19.1.21:

Utvikling i smittesituasjonen på pandemipost 1

Sju medarbeidere ved pandemipost 1 har testet positivt for covid-19. Seksjon smittevern følger situasjonen tett – og har iverksatt omfattende tiltak.

11. januar testet en medarbeider ved posten positivt. I går ettermiddag, mandag 18. januar, er sju medarbeidere bekreftet positive. Nærkontakter er identifisert, satt i karantene og testet. 

Det jobbes med å kartlegge smitteveier. Det er grunn til å tro at flere av disse kan være smittet på jobb. 

– Det er alvorlig når medarbeidere blir smittet på jobb. Når alle medarbeiderne i tillegg har fulgt rutiner i henhold til forskrift, understreker dette alvorlighetsgraden. Vår viktigste prioritet er å ivareta medarbeiderne som er direkte berørt, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

Iverksatt flere tiltak

Pandemipost 1 behandler pasienter med påvist covid-19. Det er for tidlig å fastslå smittevei- og årsaker. Det er derfor iverksatt flere tiltak for å være føre-var og få fullstendig oversikt over situasjonen.

  • Prøver er sendt til Folkehelseinstituttet for sekvensering. Det betyr at det skal undersøkes om viruset er av den mer smittsomme varianten.
  • Smittevernsutstyr og -rutiner undersøkes nærmere. 
  • Hele pandemipost 1 og fellesområder utenfor posten vaskes ned. 
  • Det er omfattende bruk av testing og karantene. Alle som var på jobb de aktuelle dagene er satt i karantene – uavhengig av nærkontakt. Den enkelte vil få beskjed når den kan komme tilbake på jobb igjen.
  • Det er inntil videre innført et noe strengere smittevernregime når det gjelder bruk av smittevernutstyr ved opphold i kohortavdeling enn det som ligger i nasjonale retningslinjer. 

Redusert inntak til post

Mandag ble det også avholdt et møte mellom tillitsvalgte og verneombud på avdelings​nivå, avdelingsledelse, beredskap, seksjon smittevern og bedriftshelsetjenesten. 

Det er redusert inntak til posten. Pasientene tas vare på ved infeksjonspost 3F og isolatenheten 2I. Dermed må infeksjonspost 3F redusere sengekapasiteten sin med åtte senger fra i dag, tirsdag. Kartlegging av situasjonen fortsetter.

Mer informasjon kommer ved en utvikling i saken. Det vil også bli holdt en presseorientering om dette kl. 9. Denne vil bli lagt ut som en video så fort som mulig i etterkant på SUS sin Facebook-side.