HELSENORGE

Vedrørende opplysninger fra skattekort til tidligere ansatte

11. juni 2020 ble det hentet ut opplysninger fra skattekortene til alle som har eller har hatt et ansattforhold i Helse Stavanger HF etter 2007. Dette skjedde i forbindelse med lønnskjøring for juni. Hvis du ikke har et ansattforhold i Helse Stavanger HF, ble dette gjort ved en feil. Dermed kan du se bort fra varselet fra Skatteetaten.

​Opplysningene som ble hentet ut, besto kun av personnummer og skattekortopplysninger. Dersom du har fått epost eller SMS fra Skatteetaten med varsel om at Helse Stavanger har hentet skattekortet ditt, og du IKKE har et ansattforhold i Helse Stavanger, kan du se bort fra dette varselet.

- Dette er så klart veldig uheldig. Vi beklager å ha skapt forvirring blant tidligere ansatte. I Helse Stavanger er det kun medarbeidere i lønningsavdelingen og personalavdelingen som har tilgang til informasjon om ansattes skattekort, og all bruk av lønningssystemet vårt, UBW, blir loggført. Vi er derfor helt sikre på at informasjon om tidligere ansatte ikke kan bli lest av andre enn ansatte i disse to avdelingene, sier økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal.

Informasjonen fra Altinn, som Helse Stavanger HF ikke skulle hentet ut, er rutinemessig slettet. Helse Stavanger har varslet Datatilsynet om saken.