Westco med rekordkontrakt til nytt universitetssykehus

Westco Miljø AS har vunnet en kontrakt med Helse Stavanger og SUS2023 om avfallshåndtering på byggeplassen for nytt universitetssykehus. For selskapet er dette den største enkeltavtalen de noen gang har inngått.

SUS2023_Westco Miljø.jpg

Fra venstre; Karl Håvard Mæland, salgssjef Westco Miljø AS, Per Posti, daglig leder Westco Miljø AS, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Jonas Nordnes Berglind, rådgiver anskaffelser SUS2023 og Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg SUS2023 og Roger Bang Eie, selger Westco Miljø AS.

​- Kontrakten er verdt nær 30,5 millioner kroner inkludert mva. Vi er stolte over å ha vunnet frem med vårt tilbud, og ser frem til å få et godt samarbeid med byggeprosjektet for nytt universitetssykehus. Vi skal bidra med vårt til fremdriften, sier daglig leder Per Posti i Westco Miljø AS.

Kontrakten gjelder felles avfallsbehandling for alle entrepriser for hele byggeplassen og i hele byggeperioden. Prosjektet har stilt som krav at minst 80 % av total avfallsmengde skal kildesorteres. Videre skal ikke det genereres mer enn totalt 25 kg avfall/m².

- Orden og ryddighet er et høyt prioritert område på byggeplassen og god avfallshåndtering bidrar direkte til sikkerhetsnivået. Vi ser fram til å få ombord dedikert personell som vil styrke vårt HMS-arbeid ytterligere, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Hun peker på at aktiviteten på byggeplassen er i kraftig økning. Fra og med april starter arbeidet med råbygget på det største pasientbygget.
Westco Miljø AS skal plassere miljøstasjoner i hvert kontrollområde, hvor utførende entreprenører skal kildesortere avfallet. Selskapet vil ha egne miljøverter på byggeplass med ansvar for rydding og renhold av miljøstasjonene, og skal ha ansvar for administrasjon og tømming av avfallskontainerne, samt bortkjøring til godkjent mottak.

- Derfor er vi veldig glade for å ha avtalen med Westco på plass. Avfallshåndtering og logistikk er to sentrale deler av det å få det store maskineriet på byggeplassen til å gå som smurt. Vi har avtalt at Westco Miljø AS kontinuerlig rapporterer avfallsmengder til oss som byggherre, slik at prosjektet har full oversikt over kildesorteringen på byggeplass, opplyser Johanson.

- I alt 9 personer blir sysselsatt med dette oppdraget, vi beregner en prosjektleder, en formann og 7 miljøverter til jobben, sier Posti i Westco Miljø AS.