WiseAge-festival: Åpne foredrag for alle

Fra 20. til 24. mai går WiseAge-festivalen av stabelen - der både fagpersoner og publikum samles og møter verdensledende forskere innen eldremedisin. I år frir også festivalen til alle og arrangerer åpne foredrag. 

to damer ute

Ingelin Testad, professor og senterleder for SESAM (til venstre) og Ane Haugland, spesialkonsulent ved SESAM, er to av dem som står bak WiseAge-festivalen.

De neste 30 årene vil antall eldre over 65 år mer enn dobles, og eldre over 80 bli tre ganger så mange som i dag. Hvert fjerde sekund rammes noen av demens, og antallet vil øke i årene framover. For å skape et aldersvennlig samfunn, må vi finne nye måter å jobbe på. Derfor er WiseAge-festivalen så viktig. Det er SESAM, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, som står bak festivalen.

– For første gang er det åpne og gratis foredrag for alle – ikke bare fagfolk. Her kan du høre verdensledende forskere innen eldremedisin på den internasjonale forskningsdagen vår. Der er plenumsforedragene åpent for publikum, mens nettverksmøtet etterpå er for inviterte forskere, sier Ingelin Testad, senterleder for SESAM.

Dette er andre året at WiseAge-festivalen arrangeres.

Involverer eldre i forskningen

WiseAge er en plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement, og jobber med å involvere eldre i forskning og kunnskapsutvikling. WiseAge har et eget brukerråd og erfaringspanel, som er involvert i forskningen på SESAM og består av vanlige mennesker over 65 år. I tillegg deltar flere WiseAge-medlemmer i forskningen på SESAM.

– Vi ønsker ikke å forske på eldre, men med eldre, fortsetter Testad.

Arrangerer egen fest på kvelden

I år blir det en egen WiseAge-fest mandag ettermiddag. Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon og medlem i Råd for et aldersvennlig Norge, kommer for å innlede festen. Hun møter til debatt med Tora Aarsland, leder i den norske UNESCO-kommisjonen og tidligere statsråd.

– Dette blir et høydepunkt. Forskning og kompetanseutvikling innen eldremedisin er den røde tråden i alt arbeidet på SESAM og i WiseAge, og jeg ser frem til å presentere noe av forskningen vår. I en stadig aldrende befolkning er det mange viktige verdispørsmål. Vi lever for eksempel lenger - hva gjør vi med denne tiden? Er menneskeverd knyttet til funksjon? Det mener vi ikke på SESAM, og det er et av mange spørsmål som blir adressert i arbeidet vårt med et verdidokument, som Arnfinn Fiskå leder og vil presentere fra, sier Testad.

Suksesshistorier samles ett sted

Det blir også en egen publikumskveld torsdag 23. mai. I tillegg lanseres Skattekisten som et nytt konsept i år.

– Hvert år deler vi ut Linda Buettners praksispris. Alle bidragene som er kommet inn gjennom årene, er samlet i en egen bok - sammen med gode praksistiltak fra sykehjem i London. Skattekisten skal være et levende dokument med gode, enkle, nære, kreative, nye og personsentrerte aktiviteter og kan leses av alle, avslutter senterlederen.

Programmet for alle dagene finner du her.