Stener Kvinnsland tilbake som styreleder i Helse Stavanger

På grunn av sykdom måtte styreleder for Helse Stavanger HF, Stener Kvinnsland, trekke seg ut av styret i Helse Stavanger HF i oktober 2016. Men fra 1. februar 2017 er han tilbake igjen.

 
Kvinnsland valde å trekkje seg på grunn av sjukdom i oktober 2016.

– Eg er motivert for å ta fatt igjen og ser fram til å leie styret i Helse Stavanger framover. Det skjer mykje spennande i føretaket og eg er glad for å få ta del i det, seier Stener Kvinnsland.

Også administrerande direktør i Helse Vest, eigarføretaket til Helse Stavanger, er fornøgd.

– Det er ei stor glede å ha Stener tilbake som styreleiar. Med hans kunnskap, kompetanse og erfaring, har han dei beste føresetnader for å leie styret i føretaket vidare, seier Herlof Nilssen.