3Dstudio

Å bygge et nytt sykehus er både komplisert og ressurskrevende, og stiller store krav til brukerinvolvering.

Vi benytter nye teknologiske løsninger for å kvalitetssikre det nye sykehusbygget. Dette innebærer blant annet et 3D-studio. Målet med å etablere et 3D-studio er å sikre en god brukerinvolvering, redusere kostnader, kunne ta raskere beslutninger og få et bedre produkt.

Bilde3dstudio.jpg

Modellene som vises i studio skal gjøre det mulig for medarbeidere og brukere å se og forstå det nye bygget i en digital utgave - før bygget er ferdig. Øker forståelsen for samspillet mellom arbeidsprosesser - ny teknologi og bygg

Vi øker etterhvert detaljeringsgraden i modellene og på et senere tidspunkt vil vi ta modellene over til «spill-teknologi».

Før innflytting i 2023 er målet at alle skal bli kjent med sine områder og ha øvd inn relevante prosedyrer.

Studioet er etablert i samarbeid med arkitektene i rådgivergruppen Nordic COWI, og det vil bli laget nye modeller etterhvert som flere og bedre detaljer blir inkludert. Nordic COWI ser selv stor nytte i bruken av 3D-studioet og har vært kontaktpunktet mot leverandøren av teknologien som benyttes.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.