3Dstudio

Å bygge et nytt sykehus er både komplisert og ressurskrevende, og stiller store krav til brukerinvolvering.

Vi benytter nye teknologiske løsninger for å kvalitetssikre det nye sykehusbygget. Dette innebærer blant annet et 3D-studio. Målet med å etablere et 3D-studio er å sikre en god brukerinvolvering, redusere kostnader, kunne ta raskere beslutninger og få et bedre produkt.

Bilde3dstudio.jpg

Modellene som vises i studio skal gjøre det mulig for medarbeidere og brukere å se og forstå det nye bygget i en digital utgave - før bygget er ferdig. Øker forståelsen for samspillet mellom arbeidsprosesser - ny teknologi og bygg

Vi øker etterhvert detaljeringsgraden i modellene og på et senere tidspunkt vil vi ta modellene over til «spill-teknologi».

Før innflytting i 2023 er målet at alle skal bli kjent med sine områder og ha øvd inn relevante prosedyrer.

Studioet er etablert i samarbeid med arkitektene i rådgivergruppen Nordic COWI, og det vil bli laget nye modeller etterhvert som flere og bedre detaljer blir inkludert. Nordic COWI ser selv stor nytte i bruken av 3D-studioet og har vært kontaktpunktet mot leverandøren av teknologien som benyttes.

Fant du det du lette etter?